تعبیر خواب شرابی

تعبیر خواب شرابی

تعبير خواب شرابی به روايت امام جعفر صادق
دیدن شرابی در خواب بر نه وجه است. اول: زن. دوم: خادم. سوم: کنیزک. چهارم: قوام دین. پنجم: صلاح. ششم: عمر دراز. هفتم: مال و نعمت. هشتم: خیروبرکت. نهم: منفعت از قِبَل زنان.

اگر بیند شرابی داشت، دلیل که زن بگیرد. اگر بیند شرابی بخرید، دلیل که کنیزکی بخرد و گویند دیدن شرابی به خواب ، دلیل بر خادم است. اگر بیند شرابی بشکست، دلیل که خادم یا کنیزک بمیرد. دیدن شراب شیرین در خواب نشان دهنده آن است که در کار یا خدمات حرفه ای خود به موفقیت دست خواهید یافت. شما باید به دوستی ها و روابط قدیمی خود اعتماد کنید تا بتوانید این موفقیت های شیرین را حفظ کنید.
دیدن شراب سفید در خواب نشان دهنده آن است که خودتان می توانید با تلاش و کوشش به هرچیزی برسید اما در کمک گرفتن از دیگران با سختی ها و مشکلاتی روبرو خواهید شد.
دیدن شراب قرمز در خواب نشان دهنده آن است که شما از حمایت های موثر و قدرتمندی در زندگی برخوردار هستید که به شما کمک می کند تا به ثروت و افتخارات خود دست یابید. این حمایت ها تاثیری ماندگار و مادام العمر بر کار و اعتبار شما خواهند داشت.
دیدن شراب ریخته در خواب نشان دهنده آن است که فردی که پیش از این حامی و طرفدار شما بوده اکنون به شایعه پراکنی و غیبت در مورد شما پرداخته است.
اگر در خواب ببینید که شرابی از انگور درست می کنید، تعبیر آن است که ارثی غیرمنتظره یا پول بسیار زیادی دریافت خواهید کرد. به این ترتیب می توانید با صبر و بصیرت سودها و منافع خود را چند برابر کنید.
اگر در خواب ببینید که در حال خریدن شراب هستید، تعبیر آن است که شما در نهایت قادر به حل اختلافی طولانی مدت و قدیمی خواهید شد. خود را برای صرف مقداری پول و تهیه هدایایی برای جبران ناراحتی های گذشته خود با شخص مورد نظر آماده کنید.
اگر ببینید که شراب از دست شما می ریزد و پاشیده می شود، نشان دهنده معامله ای خوب و سودی بزرگ است. شما از منطقه امن خود خارج خواهید شد و به موفقیت های بزرگی دست خواهید یافت.
اگر در خواب ببینید که شراب داخل دهان خود را تف می کنید، نشان دهنده آن است که فردی شما را تحریک یا اغوا کرده تا دست به ارتکاب گناهی مثل رابطه ای نامشروع بزنید. این خواب نشان دهنده مقاومت شما در برابر این اغواگری ها و وسوسه ها است.
اگر در خواب ببینید که شراب خورده و مست شده اید، نشان دهنده احساسات جنسی یا شهوانی شما است. شما خودآگاهی خود را از دست داده اید و احساسات شما مدیریت تان را در اختیار گرفته اند.
اگر در خواب ببینید که شراب را در حد اعتدال و میانه روی نوشیده و مست نمی شوید، تعبیر آن است که شما عشق و رابطه ای جدید پیدا خواهید کرد.
اگر در خواب ببینید که شراب شما فاسد یا خراب شده است، نشان دهنده آن است که شما قربانی نقشه ای هوشمندانه خواهید شد. مراقب پیشنهادها یا ترفیع هایی باشید که شدیدا وابسته به محدودیت های زمانی یا شرایطی خاص هستند. این خواب نشان دهنده آن است که شما پول و سرمایه خود را در معاملاتی که پیشنهاد می شود از دست می دهید.
اگر در خواب ببینید که مستقیما بطری شراب را سر می کشید، این خواب هشداری است و به شما پیام می دهد که در زندگی واقعی خود شدیدا به چیزی اعتیاد دارید. شما تمام کنترل خود را از دست داده اید و در برابر امیال و خواسته های خود تسلیم شده اید.
کارخانه شراب سازی در خواب نشان دهنده تمایل شما به لذت بردن از تمام چیزهایی است که زندگی به شما می دهد. شاید دوست دارید از داشته های خود لذت بیشتری ببرید و می خواهید یاد بگیرید که چگونه به بیشترین رضایت از زندگی خودتان برسید. همچنین دوست دارید اوقات خوش زندگی شما پایدار باشند و لذت و شادمانی خود را با دیگران تقسیم کنید. تعبیر خواب شرابی
دیدن انبار شراب در خواب نشان دهنده تمامی تجربه ها و خاطرات گذشته تان است. شما همه آن ها را جایی درون خود پنهان کرده اید و دوست دارید هر زمان که می خواهید به آن ها دسترسی داشته باشید. این خاطرات برای شما درد و شادی مشترک به همراه دارند.
اگر در خواب ببینید که شراب را به عنوان هدیه می دهید یا می گیرید، نشان دهنده آن است که خبرهای خوبی می دهید یا دریافت می کنید. این خبرهای خوب آنقدر باارزش هستند که باید برای آن ها جشن بگیرید. تعبیر خواب شرابی
اگر در خواب ببینید که مزه شراب را امتحان می کنید، این خواب نشان دهنده قرار ملاقاتی است که در آن رابطه و کیفیت آن را مورد ارزیابی قرار می دهید. شاید به مراحل دیگری از رابطه عاشقانه تان وارد می شوید یا می خواهید حوزه های متفاوتی از زندگی را تجربه کنید. با این وجود، هنوز برای متعهد شدن آماده نیستید.
دیدن قفسه ای از شراب در خواب نشان دهنده آن است که شما به استقبال تغییرات جدیدی در زندگی می روید. احتمالا تجربه ها یا خاطراتی را از زندگی خود حذف می کنید یا در موقعیت های شاد و لذت بخش متعدد تجربه ها و خاطراتی را به زندگی خود اضافه می کنید. ابتدا برای رسیدن به اهداف آسان تر برنامه ریزی کنید.
اگر در خواب ببینید که برای ذخیره کردن شراب از دستگاه خنک کننده شراب استفاده می کنید، نشان دهنده آن است که شما قادر خواهید بود از مشکلات کوتاه مدت خود جلوگیری کنید. این خواب نشان دهنده آن است که باید دارایی های خود را پس انداز کنید تا به زودی جشنی را برپا کنید.

خرید تاروت

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما