تعبیر خواب از دست دادن

تعبیر خواب از دست دادن

درمورد تعبیر خواب از دست دادن درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه خرم اباد
از دست دادن چیزی در خواب: مشکلات فراوان در آینده نزدی
دوست پسرتان را از دست می دهید: خجالت و اندوه
دوست دخترتان را از دست می دهید: از کارهای دیوانه وار خود رنج خواهید برد.
زنتان را از دست می دهید: مراقب رقیب باشید.
شوهرتان را از دست می دهید: وسوسه و فریب
فرزند خود را از دست می دهید: نگرانی در خانه
رفاقت دوستان خود را از دست می دهید: یک تغییر مهم در امور عشقی تشکیلات و کارتان را از دست می دهید: ناکام و شرمنده خواهید شد.
مسکن خود را از دست می دهید: در امور مالی بیشتر دقت و احتیاط کنید.
خون ازدست می دهید: به یک کمک مالی احتیاح پیدا خواهید کرد.
یکی از اعضای صورت خود را از دست می دهید: دردسر و گرفتاری.

 آنلی بیتون درباره تعبیر خواب از دست دادن می گوید: ( از دست دادن تعادل)
۱ـ اگر خواب ببینید ناگهان روی چیزی می خورید و تعادل خود را از دست می دهید، نشانه آن است که با بی دقتی وظایف خود را انجام خواهید داد.
۲ـ اگر خواب ببینید دیگران به گونه ای تعادل خود را از دست می دهند، نشانه آن است که از بی دقتی و غفلت دیگران بهره می گیرید.

بدون شک انسان بدون داشتن پول و یا سرمایه ی لازم قادر به ادامه زندگی در دنیا نیست و حتی اگر میسر باشد بسختی و با مشکلات فراوان است ، همیشه از زبان دیگران شنیده ایم که پول زیاد خوشبختی و آرامش به دنبال دارد و بعضی ها نیز با این گفته مخالفند ، برای عده ای تنها هدف زندگی رسیدن به مال و مال هنگفت است ،و در نهایت میتوان گفت چنان چه در دنیای مادیات زیاد از حد غرق شویم سرانجامی بجز تباهی و ذلت ندارد. معبران می گویند چنان چه دیدی مرده ای از خویشان درجه یک شما دارایی و ثروتش را از دست میدهد و شما نیز از این موضوع آگاه می شوید خیر استو و علامت آن است که با قوت قلب و اراده ای قوی با مشکلات زندگی روبرو می‌شوید.و اگر این فرد شخص ناشناسی باشد خوب نیست یعنى چیز مهمى را از دست مى‌دهید که ممکن است همسر معشوق و یا یکی از اعضای خانواده باشد.

اگر این ثروت متعلق به پدر باشد اتفاقا تعبیر نیکویی به دنبال خواهد داشت و به این معنی است که شما و پدرتان از بلا و خطر ایمن می شوید
اگر متعلق به مادرتان باشد به این نشانه است که یک موضوع عاطفی برای شما رخ خواهد داد که در آن شکست میخورید و برای مدتی در افسردگی به سر می برید
اگر متعلق به برادر باشد بیانگر غم و تنها شدن است
اگر متعلق به خواهر باشد به این معنی است که همسر و یا معشوقتان دیر یا زود ترکتان میکند و قادر نیستید تا از رفتنش او را منصرف کنید
اگر متعلق به پدربزرگ و یا مادربزرگ باشد به این معنا است که در سال های آینده و در دوانی کهنسالی ایام خوش و بی زحمتی را طی میکنید.
تعبیر خواب از دست دادن به روایت علامه مدنی
اگر کسی خواب ببیند مال زیادی را از دست میدهد به این تعبیر است که به خاطر انجام یک عمل و یا یک تصمیم نادرست زیانی به او و خانواده اش وارد می شود و هر چقدر که این پول از دست رفته بیشتر باشد این خسران نیز زیادتر است.
اگر ببینی به این خاطر گریه میکنی خوب نیست و به این علامت است که سلامتی جسم شما نیز تهدید می شود.
اگر ببینی مال و ثروتت را یکباره و یکجا می بازی به این نشانه است که برای مدتی معین بطور مثال یک یا دوسال شدیدا در تنگنا قرار میگیری و مشکلات و دردسرهای مختلفی روح شما را ازرده می سازند.
تعبیر خواب از دست دادن از دیدگاه آنلی بیتون
اگر خواب ببینید ناگهان روی چیزی می خورید و تعادل خود را از دست می دهید، نشانه آن است که با بی دقتی وظایف خود را انجام خواهید داد.
اگر خواب ببینید دیگران به گونه ای تعادل خود را از دست می دهند، نشانه آن است که از بی دقتی و غفلت دیگران بهره می گیرید.
تعبیر خواب از دست دادن در کتاب سرزمین رویاها
از دست دادن چیزی در خواب : مشکلات فراوان در آینده نزدیک
دوست پسرتان را از دست می دهید : خجالت و اندوه
دوست دخترتان را از دست میدهید : از کارهای دیوانه وار خود رنج خواهید برد.
زنتان را از دست می دهید : مراقب رقیب باشید.
شوهرتان را از دست می دهید: وسوسه و فریب
فرزند خود را از دست می دهید: نگرانی در خانه
رفاقت دوستان خود را از دست میدهید: یک تغییر مهم در امور عشقی تشکیلات و کارتان را از دست میدهید: ناکام و شرمنده خواهید شد.
مسکن خود را از دست میدهید: در امور مالی بیشتر دقت و احتیاط کنید.
خون ازدست میدهید: به یک کمک مالی احتیاح پیدا خواهید کرد.
یکی از اعضای صورت خود را از دست میدهید : دردسر و گرفتاری.

خرید تاروت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما