تعبیر خواب استعفاء

تعبیر خواب استعفاء

تعبیر خواب استعفاء به روايت آنلی بیتون

آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب استعفاء می گوید:
۱ـ اگر خواب ببینید از مقامی استعفاء می دهید، علامت آن است که وظایف جدید را به نحوی نامطلوب آغاز خواهید کرد.

۲ـ اگر خواب ببینید دیگران از مقام خود استعفاء می دهند، علامت آن است که خبرهایی ناخوشایند به گوشتان خواهد رسید.

استعفا دادن در خواب از دیدگاه معبرین غربی ادامه نامطلوب کارها و شنیدن خبرهای ناخوشایند است.

تعبیر خواب استعفا از دیدگاه آنلی بیتون
اگر خواب ببینید از مقامی استعفاء می‌دهید، علامت آن است که وظایف جدید را به نحوی نامطلوب آغاز خواهید کرد.
اگر خواب ببینید دیگران از مقام خود استعفاء می‌دهند، علامت آن است که خبرهایی ناخوشایند به گوشتان خواهد رسید.
تعبیر خواب استعفا از دیدگاه لیلا برایت
اگر خواب ببینید که از مقام خود برکنار شده‌اید، به این معنی است که به مقام بالاتری خواهید رسید.

تعبیر خواب استعفا دادن
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید از مقامی استعفاء می‌دهید، علامت آن است که وظایف جدید را به نحوی نامطلوب آغاز خواهید کرد.
یونگ می‌گوید: خواب دیدن اینکه از یک موقعیت استعفا می‌دهید بیانگر تغییر اصلی در زندگی‌تان است. شما دیگر نمی‌توانید در همین مسیر ادامه دهید و باید تغییر جدی‌ای بکنید.

تعبیر خواب استعفا دادن دیگران
بیتون گوید: اگر خواب ببینید دیگران از مقام خود استعفاء می‌دهند، علامت آن است که خبرهایی ناخوشایند به گوشتان خواهد رسید.

تعبیر خواب برکناری از مقام
لیلا برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید که از مقام خود برکنار شده‌اید، به این معنی است که به مقام بالاتری خواهید رسید.

تعبیر خواب استعفا دادن

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید از مقامی استعفاء می دهید ، علامت آن است که وظایف جدید را به نحوی نامطلوب آغاز خواهید کرد .

تعبیر خواب استعفا دادن

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید از مقامی استعفاء می‌دهید، علامت آن است که وظایف جدید را به نحوی نامطلوب آغاز خواهید کرد.

تعبیر خواب استعفا دادن دیگران

بیتون گوید: اگر خواب ببینید دیگران از مقام خود استعفاء می‌دهند، علامت آن است که خبرهایی ناخوشایند به گوشتان خواهد رسید.

تعبیر خواب برکناری از مقام

لیلا برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید که از مقام خود برکنار شده‌اید، به این معنی است که به مقام بالاتری خواهید رسید.
مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما