تعبیر خواب استغفار

تعبیر خواب استغفار

 

تعبیر خواب استغفار به روایت محمد بن سیرین
بدان كه استغفار كردن اَسْتَغْفِرُالله بود به معنی آمرزش خواست از خدای عزوجل.
اگر بیند كه در خواب استغفار می كرد، دلیل است ایزد بر او مال و فرزندان ارزانی دارد.

تعبیر خواب استغفار به روایت امام جعفر صادق
امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب استغفار می گوید:
تعبیر خواب استغفار استغفار كردن درخواب چهار وجه بود.
اول: مال،
دوم: فرزند،
سوم: آمرزش از حق تعالی،
چهارم: توبه كردن از گناهان.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند که در خواب استغفار می کرد، خداوند او را صاحب مال و فرزند می کند.

  امام صادق (ع) می فرماید: استغفار کردن درخواب چهار وجه است.

 1. مال،
 2. فرزند،
 3. آمرزش از حق تعالی،
 4. توبه کردن از گناهان.  بدان که استغفار کردن اَسْتَغْفِرُالله بود به معنیآمرزش خواست از خدایعزوجل. 

  کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه بجنورد

  محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که در خواب استغفار میکرد، دلیل است ایزد بر او مال و فرزندان ارزانیدارد.

  حضرت امام جعفر صادق فرماید: استغفار کردن درخواب چهار وجه بود. اول: مال، دوم: فرزند، سوم: آمرزش از حق تعالی، چهارم: توبه کردن از گناهان.

  بدان كه استغفار كردن اَسْتَغْفِرُالله بود به معني آمرزش خواست از خداي عزوجل. محمدبن سيرين گويد:
  اگر بيند كه در خواب استغفار مي كرد، دليل است ايزد بر او مال و فرزندان ارزاني دارد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: استغفار كردن درخواب چهار وجه بود. اول: مال، دوم: فرزند، سوم: آمرزش از حق تعالي، چهارم: توبه كردن از گناهان.تعبیر خواب استغفار به روایت محمد بن سیرین
  بدان كه استغفار كردن اَسْتَغْفِرُالله بود به معنی آمرزش خواست از خدای عزوجل.
  اگر بیند كه در خواب استغفار می كرد، دلیل است ایزد بر او مال و فرزندان ارزانی دارد.

  استغفار كردن درخواب چهار وجه بود.
  مال
  فرزند
  آمرزش از حق تعالی
  توبه كردن از گناهان

 5. خریدتاروت 
مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما