تعبير خواب اعتبار|تعبیر خواب اصلاح|تعبیر خواب اصلاح سر|تعبیر خواب اصلاح ریش

تعبير خواب اعتبار

کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه شهر کرد

تعبیر خواب اعتبار آنلی بیتون می گوید:تعبیر خواب اعتبار
۱ـ اگر خواب ببینید از راه نفوذ و اعتبار دیگران به دنبال رتبه و مقامی هستید، نشانه آن است كه به اهداف خود دست نخواهید یافت.
۲ـ اگر خواب ببینید صاحب اعتبار و مقامی مهم هستید، علامت آن است كه آینده ای درخشان در پیش رو خواهید داشت.
۳ـ اگر خواب ببینید دوستانتان صاحب اعتبار و مقامی هستند، علامت آن است كه مصاحبی هم فكر شما را از شر نگرانی و اضطراب نجات خواهد داد.

تعبیر خواب اصلاح

تعبیر خواب اصلاح به روایت معبران

آنلی بیتون درمورد تعبیر اصلاح صورت می گوید:
۱ـ اگر خواب ببینید صورت خود را اصلاح کرده اید، علامت آن است که شیادان بر سر شما کلاه می گذارند.
۲ـ اگر خواب ببینید مشغول اصلاح صورت خود هستید، علامت آن است که بر اعضای خانواده مسلط می شوید و به آنان فرمان می دهید.

۳ـ اگر خواب ببینید بعد از اصلاح ، صورت شما لطیف شده است، علامت آن است که به آسودگی و آرامش دست می یابید و دوستان مطیع اداره شما خواهند بود. اما اگر بعد از اصلاح صورت شما زبر و چرکیده به نظر برسد ، علامت آن است که با مشاجرات و اختلافات بسیاری روبرو خواهید شد.

۴ـ اگر خواب ببینید به هنگام اصلاح از تیغی کند استفاده می کنید و صورتتان کشیده می شود ، نشانه آن است که بهانه ای به دست دوستان می دهید تا بتوانند از زندگی خصوصی شما انتقاد کنند.

۵ـ اگر خواب ببینید به هنگام اصلاح ، ریش شما خاکستری به نظر می رسد ، نشانه آن است که از هر گونه قضاوت نسبت به افرادی که ادعای دوستی با شما را دارند ، پرهیز می کنید.

۶ـ اگر زنی در خواب ببیند مردی صورت خود را اصلاح می کند ، علامت آن است که در تفریحات ناشایست افراط می کند و نتیجه آلوده و فاسد می گردد.۷ـ اگر زنی خواب ببیند چون مردان صورت خود را اصلاح می کند ، علامت آن است که آنقدر خصوصیات مردانه در رفتارش هویدا می شود که مردان با تنفر از او روی بر می گردانند.

آنلی بیتون درمورد تعبیر اصلاح سر می گوید:
۱ـ اگر خواب ببینید می خواهید به آرایشگاه بروید و موی سر خود را اصلاح کنید ، علامت آن است که برای پیش بردن اهداف خود نقشه می کشید. اما نیروی کافی برای عملی کردن نقشه ها صرف نمی کنید.

اگر خواب ببینید صورت خود را اصلاح کرده‌اید، علامت آن است که شیادان بر سر شما کلاه می‌گذارند.
اگر خواب ببینید مشغول اصلاح صورت خود هستید، علامت آن است که بر اعضای خانواده مسلط می‌شوید و به آنان فرمان می‌دهید.
اگر خواب ببینید بعد از اصلاح، صورت شما لطیف شده است، علامت آن است که به آسودگی و آرامش دست می‌یابید و دوستان مطیع اداره شما خواهند بود. اما اگر بعد از اصلاح صورت شما زبر و چرکیده به نظر برسد، علامت آن است که با مشاجرات و اختلافات بسیاری روبرو خواهید شد.
اگر خواب ببینید به هنگام اصلاح از تیغی کند استفاده می‌کنید و صورتتان کشیده می‌شود، نشانه آن است که بهانه ای به دست دوستان می‌دهید تا بتوانند از زندگی خصوصی شما انتقاد کنند.
تغییر رنگ ریش در هنگام اصلاح صورت در خواب
بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید به هنگام اصلاح، ریش شما خاکستری به نظر می‌رسد، نشانه آن است که از هر گونه قضاوت نسبت به افرادی که ادعای دوستی با شما را دارند، پرهیز می‌کنید.
اگر زنی در خواب ببیند مردی صورت خود را اصلاح می‌کند، علامت آن است که در تفریحات ناشایست افراط می‌کند و نتیجه آلوده و فاسد می‌گردد.

تعبیر خواب اصلاح صورت زن

آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند چون مردان صورت خود را اصلاح می‌کند، علامت آن است که آنقدر خصوصیات مردانه در رفتارش هویدا می‌شود که مردان با تنفر از او روی بر می‌گردانند.تعبير خواب اعتبار

خرید تاروت

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما