تعبير خواب افسر|تعبير خواب افعی|تعبیر خواب پلیس|تعبیر خواب مار|تعبیر خواب حیوان

تعبير خواب افسر

تعبير خواب افسر به روايت آنلی بیتون

آنلی بیتون دیدن افسر در خواب می گوید:
دیدن افسر ارتش در خواب، نشانه آشنایى با افراد جدید است.

تعبير خواب افسردر کتاب سرزمین رویاها
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
خواب یک افسر: معاملات تجاری عالی
شما افسر هستید: در هر نوع کاری موفق خواهید بود.
شما خود را به همراهی افسران می بینید: موفقیت درکار.
به شما لقب افسر می دهند: احترام و امتیاز.

تعبير خواب افعی

تعبير خواب افعی به روايت آنلی بیتون

آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب افعی می گوید:
۱ـ اگر خواب ببینید افعی دوست شما را نیش می زند و او چون مرده نقش بر زمین می شود اما در همان حالت نفس می كشد ، و باز افعی نیشی دیگر به او می زند و دوست شما از جای خود بلند می شود ، و بعد از این وقایع هر دو پشت بوته ها ناپدید می شوید ، نشانه آن است كه دوستان شما از واقعه ای بد ، پریشان خواهند شد و به شما نیز زیان خواهد خورد.

۲ـ اگر زنی جوان خواب مار افعی را ببیند ، نشانه آن است كه كسی با فریب می خواهد او را به دردسر بیاندازد.
اما اگر در خواب ببیند كه مار از او می گریزد ، به این معناست كه در مقابل حمله های دیگران توانایی دفاع از خود را خواهد داشت.

تعبير خواب افعی به روايت لیلا برایت
لیلا برایت درباره تعبیر خواب افعی می گوید:
دیدن افعى در خواب، بدین معنا است که موضوعى زندگى خانوادگى شما را تهدید می کند.
اگر در خواب ببینید که یک افعى شما را نیش مى زند، نشانه آن است که با افرادى همنشین می شوید که به شما ضرر مى رساند.

تعبیر خواب افعی از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه شهر کرد
اگر زنی جوان خواب مار افعی را ببیند، نشانه آن است که کسی با فریب می‌خواهد او را به دردسر بیاندازد. اما اگر در خواب ببیند که مار از او می‌گریزد، به این معناست که در مقابل حمله‌های دیگران توانایی دفاع از خود را خواهد داشت.
تعبیر خواب افعی از دیدگاه آنلی بیتون
اگر خواب ببینید افعی دوست شما را نیش می زند و او چون مرده نقش بر زمین می شود اما در همان حالت نفس می كشد ، و باز افعی نیشی دیگر به او می زند و دوست شما از جای خود بلند می شود ، و بعد از این وقایع هر دو پشت بوته ها ناپدید می شوید ، نشانه آن است كه دوستان شما از واقعه ای بد ، پریشان خواهند شد و به شما نیز زیان خواهد خورد.
اگر زنی جوان خواب مار افعی را ببیند ، نشانه آن است كه كسی با فریب می خواهد او را به دردسر بیاندازد.
اما اگر در خواب ببیند كه مار از او می گریزد ، به این معناست كه در مقابل حمله های دیگران توانایی دفاع از خود را خواهد داشت.
تعبیر خواب افعی از دیدگاه لیلا برایت
دیدن افعی در خواب، بدین معنا است که موضوعی زندگی خانوادگی شما را تهدید می‌کند. اگر در خواب ببینید که یک افعی شما را نیش می‌زند، نشانه‌ی آن است که با افرادی همنشین می‌شوید که به شما ضرر می‌رساند.

خرید تاروت

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما