تعبير خواب اقیانوس|تعبير خواب اکوی صدا|تعبیر خواب اب|تعبیر خواب صدا|تعبیر خواب اکوی

تعبير خواب اقیانوس

کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه بجنورد
تعبير خواب اقیانوس به روايت آنلی بیتون

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب دیدن اقیانوس می گوید:
۱ـ دیدن اقیانوس آرام در خواب، برای ملوانان نشانه سفرهایی سود آور و دلپذیر است. برای تجار نشانه دادوستد هایی پر منفعت است ، برای جوانان نشانه وصال و یافتن همسری زیبا است.

۲ـ اگر در خواب اقیانوس را از فاصله ای دور ببینید و صدای تصادم امواج را با بدنه کشتی ها بشنوید، نشانه آن است که اوقاتی پر از تشنج درمحیط خانواده خواهید داشت.

۳ـ اگر خواب ببینید امواج کف آلود اقیانوس، ساحل را می لیسد، علامت آن است که زیر کانه از چنگ دشمنان خواهید گریخت.

۴ـ اگر خواب ببینید عمق اقیانوس آنقدر کم است که می توانید به راحتی در آن راه بروید ، علامت آن است که کسب موفقیت با سختی و اندوه آمیخته است.

۵ـ اگر با کشتی از اقیانوس آرام بگذرید، علامت آن است که در زندگی طعم سعادت و خوشبختی را خواهید چشید.

تعبير خواب اقیانوس در کتاب سرزمین رویاها
درباره تعبیر خواب اقیانوس در کتاب سرزمین رویاها آمده است:
خواب یک اقیانوس آرام: زندگی زناشوئی شما به شدت آشفته می شود.
یک اقیانوس طوفانی: به مشکلات متعددی بر خواهید خورد.
موجهای اقیانوس به کشتی شما می خورد: در امور کاری یک مصیبت در پیش است.
در هوای خوب شما سواربر کشتی روی اقیانوس هستید: کارهای شما بخوبی پیش خواهد رفت.
در هوای طوفانی شما سوار بر کشتی روی اقیانوس هستید: مشکلات بسیار بزرگ
روی یک کشتی در حال غرق شدن در اقیانوس هستید: ماجرای عشقی شما همین جا تمام می شود.

تعبير خواب اقیانوس به روايت لوک اویتنهاو
لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب اقیانوس می گوید:
اقیانوس: سفری بزرگ

تعبير خواب اکوی صدا

تعبير خواب اکوی صدا به روايت معبران

لیلا برایت درمورد تعبیر خواب اکوی صدا می گوید:
اگر در خواب صداى خود را از یک اکو شنیدید، بیانگر شرکت در یک مهمانى دوستانه است.
اگر در خواب خود را در جنگلى دیدید و احساس کردید که صدایتان پخش مى شود، بیانگر آن است که فرد تنهایى هستید.

خرید تاورت

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما