تعبير خواب الوار/تعبیر خواب النگو/تعبیر خواب طلا /تعبیر خواب چوب

تعبير خواب الوار

کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه زاهدان
تعبير خواب الوار به روايت آنلی بیتون

آنلی بیتون می گوید:
۱ـ دیدن الوار در خواب، نشانه آن است كه با قبول كارهای سخت ، مزد اندكی به دست خواهید آورد.
۲ـ دیدن الوارهای شعله ور در خواب، نشانه آن است كه از منبعی ناشناخته سود و ثروتی به شما خواهد رسید.
۳ـ اگر خواب ببینید الوارها را اره می كنید، نشانه آن است كه معاملاتی بیهوده انجام خواهید داد.

تعبیر خواب الوار در کتاب سرزمین رویاها
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
خواب الوار چوبی : یک تغییر در اطراف شما رخ می دهد.
الوار چوبی خیلی سنگین : مجبور خواهید شد بار سنگینی را حمل کنید.
الوار چوبی سبک : یک پاداش خوب که شایستگی شما را دارد.
یک تیر بزرگ فولادی : پول

تعبیر خواب النگو

  تعبیر خواب النگو به روایت انتلی بلیون

بنابه گفته تفسیرگران خواب و رویا النگوی طلا زینت دست است و به عملی اشاره دارد که ما در انجام آن خود را صادق و خالص نشان می‌دهیم.خواب یک یا چند النگو نوعی اخطار برای انجام قطعی کاریست که به آن علاقه دارید. میل قلبی به انتخاب و سپس انجام یک وظیفه یا تعهد بزرگ، تعبیر خواب النگو است. برای مثال، لذت بردن از برعهده گرفتن یک مسئولیت جدید در زندگی، یا عشق و تعصب شما برای انتخاب مسیری از زندگی که شما را به امور خانواده تخصیص دهد. این حتی می‌تواند نوعی تعهد بین یک زوج محسوب شود.از دید مثبت، خواب النگو نشان از میزان احساس رضایت شما نسبت به قرارگیری در موقعیتی است که خودتان انتخاب کرده و وقت و هزینه خود را وقف آن کرده اید. این بدان معناست که شما از قرارگیری در موقعیتی که شما را وقف خانواده می‌کند، احساس خوبی دارید.

اگر خواب دیده اید که النگویی شکسته دارید، بدین معناست که خودتان و یا فردی دیگر علاقه ای به مسئولیت پذیری ندارد. در واقع آن فرد دوست ندارد به کمک و یاری دهد.
اگر زن بارداری در خواب النگو و یا دیگر طلاجات را مشاهده کند بدین معناست که به خیر و نیکی دست پیدا می کند. و بواسطه فرزندی که به دنیا می آورد، غم و غصه از او رهایی می یابد.
تعبیر خواب النگو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
چنانچه در خواب ببینید النگویی به دست دارید یا النگوهائی به دست شما وجود دارد نسبت به کسی یا چیزی تعهد می‌پذیرید یا دین دارید که ادا نکرده‌اید یا اخلاقاً مدیون هستید. دیدن النگو در خواب برای مردان خوب نیست و تعبیری که گفته شد برای زنان صادق است.
دیدن النگو در خواب برای مردان مناسب نیست و دیدن آن برای زنان صادق است.
تعبیر خواب النگو از دیدگاه آنلی بیتون
اگر خواب ببینید النگویی در دست دارید که دوست یا نامزد شما هدیه داده است، نشانه آن است که در آینده ای نزدیک ازدواج خواهید کرد.
گر دختری در خواب النگوی خود را گم کند، در آینده با زیان‌ها و مشکلات فراوانی روبرو می‌شود.
اگر خواب ببینید النگویی پیدا می‌کنید، نشانه کسب ثروتی قابل توجه است.

خرید تاروت

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما