تعبير خواب انتقال خون/تعبیر خواب خون/ تعبير خواب انتقام/تعبیر خواب جنک

تعبير خواب انتقال خون

کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه شهر کرد
تعبير خواب انتقال خون به روايت معبران

درکتاب سرزمین رویاها درباره تعبیر خواب انتقال خون آمده است:
خواب انتقال خون : کارهایتان را به سرعت و خوبی انجام می دهید.
شما خون می دهید : از یک بیماری رنج خواهید برد.
یک مرد بیمار ،خون دریافت می کند : از اعمال خود خجالت می کشید.
به یک حیوان خون می دهید : مشاجره فامیلی
در یک بانک خون ،به شما خون می دهند : آرزوهایتان برآورده میشود.
در موقع انتقال خون،خون پاشیده می شود : معاشرتهای پردردسر

 تعبير خواب انتقام

تعبير خواب انتقام به روايت آنلی بیتون

آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب انتقام می گوید:
۱ـ اگر خواب ببینید از كسی انتقام می گیرید، نشانه آن است كه اراده ای ضعیف دارید، اگر نتوانید اراده خود را تقویت كنید دوستان شما را ترک خواهند كرد.
۲ـ اگر خواب ببینید دیگران از شما انتقام می گیرند، علامت آن است كه باید بیشتر مراقب دشمنان خود باشید.

این خواب نشان از عصبانیت ، احساس بیزاری و نفرت و احساس ناراحتی عمیق شما نسبت به شخص یا موضوعی خاص است .
فردی که در خواب قصد انتقام گرفتن از او را دارید ، سمبل آن بخش از افکار یا گذشته ی شماست که با گذشت زمان ، هنوز بر روحیات شما تاثیر گذار بوده و به طور ناخواسته ، ناراحتی هایی را برای شما به وجود آورده . در واقع این خواب نشان می دهد که ممکن است شما ؛ به خاطر کار یا رفتاری که حتی از شما سرنزده است ، مضطرب و پریشان باشید .
این خواب از شما می خواهد که ریشه ی این ترس یا نگرانی را کشف کرده و اجازه ندهید که این افکار آرامش شما را بر هم بزند .
خواب هایی با موضوع انتقام جویی یا کینه داشتن ، در مواردی به خوده شما باز می گردد و بیانگر احساسی است که نسبت به شخصیت یا بخشی از افکار خود دارید . در واقع این خواب به نوعی احساس سرزنش در وجود شما اشاره دارد .
خواب هایی با موضوع انتقام جویی می تواند به ناتوانی بودن شما برای بخشیدن یا فراموش کردن موضوع یا شخصی خاص اشاره کند .
این خواب می تواند به فردی آتشی مزاج که کنترلی بر روی رفتار خود ندارد ، اشاره داشته باشد .

تعبیر خواب انتقام  از دیدگاه آنلی بیتون
اگر خواب ببینید از كسی انتقام می گیرید، نشانه آن است كه اراده ای ضعیف دارید، اگر نتوانید اراده خود را تقویت كنید دوستان شما را ترک خواهند كرد.
اگر خواب ببینید دیگران از شما انتقام می گیرند، علامت آن است كه باید بیشتر مراقب دشمنان خود باشید.

خرید تاروت

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما