تعبير خواب انفجار/تعبیر خواب بمب/تعبیر خواب ترکیدن/تعبير خواب انگبين

تعبير خواب انفجار

کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه خرم اباد

تعبير خواب انفجار به روايت آنلی بیتون

آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب انفجار می گوید:
۱ـ اگر خواب ببینید جایی انفجاری رخ می دهد، نشانه آن است كه اعمال ناپسند دیگران به شما زیان خواهد رساند.

۲- اگر خواب ببینید در اثر انفجاری صورت شما یا دیگران زخمی و سیاه گشته است، علامت آن است كه با قضاوت نادرست متهم به بی دقتی می شوید و ممكن است جامعه شما را برای این امر محكوم بسازد.

۳ـ اگر خواب ببینید هوا پر از دود و تكه پاره های اشیاء منفجر شده است، علامت آن است كه از محیط كار و همچنین از مخالفتهای دیگر افراد اجتماع با خود بیزار خواهید شد.

۴ـ اگر خواب ببینید میان شعله های انفجار گرفتار شده اید ، یا در اثر انفجار به هوا پرتاب شده اید ، نشانه آن است كه دوستان بی ارزش و نادرست به حقوق شما تجاوز كرده و از اعتماد شما سوء استفاده می كنند.

۵ـ دختران بعد از دیدن چنین خواب هایی باید بیشتر مراقب رفتار و روابط خود باشند.

تعبير خواب انفجار به روايت لیلا برایت
لیلا برایت درباره تعبیر خواب انفجار می گوید:
اگر انفجار همراه با کشته شدن عده اى باشد، بیانگر آن است که از مشکلى که برایتان پیش آمده نجات پیدا مى کنید.
اگر در خواب ببینید که یک کارخانه منفجر شده و شعله هاى آتش از آن زبانه می کشد، نشانه پیشرفت و پیروزى در انجام کارهایتان است.

تعبير خواب انگبين

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
خوردن انگبين درخواب بر سه وجه است. اول: روزي حلال، دوم: منفعت، سوم: كام دل يافتن . و ترانگبين روزي بود كه بي منت بدو رسدتعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی
انگبين در خواب، غنيمت بود از مال ها و نيكي بود از كردارها، زيرا كه در وي شفاي دردها است و شهد روزي بسيار بود.تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
انگبين يا عسل در خواب ديدن نيکو است. انگبين در خواب مال است، سود است، پول است و بخصوص پولي است که بدون زحمت و تکاپو عايد بيننده رويا مي شود. برخي از معبران، انگبين را ميراث نوشته اند و ذکر کرده اند که انگبين ميراث يا دفينه و يا سپرده اي است که شما از وجود آن اطلاع نداريد و اگر داشته باشيد در مورد مالکيت آن مطمئن نيستيد لذا از يافتن و ديدنش ذوق زده و متعجب خواهيد شد. چنان چه در خواب ببينيد که ظرفي مملو از انگبين به شما مي دهند رنگ آن را مورد توجه قرار دهيد. اگر رنگ آن طبيعي نباشد و فرضا سياه بزند گوياي آن است که نيرنگي به شما زده مي شود. عسل و انگبين تلخ يا داراي هر مزه ديگري که شيرين نباشد شکست و ناکامي است و چنان چه کسي چنين انگبيني به شما داد اين ناکامي را از جانب او تحمل خواهيد کرد.

خرید تاروت

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما