تعبير خواب انگشتانه/تعبیر خواب انگشت/ تعبیر خواب انگلیسی/تعبیر خواب حروف انگلیسی

تعبير خواب انگشتانه

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني تعبير خواب انگشتانه
انگشتوانه يا انگشتونه جسمي فلزي است که براي دوخت و دوز بر سر انگشت مي کنند تا انتهاي سوزن به گوشت انگشت دوزنده فرو نرودو در واقع نوعي وسيله دفاعي است براي حفظ انگشت. داشتن انگشتونه براي مرد خوب نيست و براي زن نيکو است و گوياي امنيتي است که در محيط خانواده و محدوده زندگي خويش خواهد يافت. اگر مردي انگشتونه اي ببيند يا بيابد و به انگشت خويش بکند به کمک کسي نيازمند مي شود که احتمالا يک زن است و از اين کمک بهره مند مي گردد. چنان چه کسي انگشتوانه اي به شما داد اگر آشنا باشد گوياي اين است که در آينده از حمايت مادي و معنوي دوستي برخوردار مي شويد و اگر بيگانه بود نيازمند اين حمايت مي شويد بي آنکه کسي را به عنوان حامي سراغ داشته باشيد. داشتن انگشتوانه هاي زياد در خواب بيان کننده اين است که خواب بيننده مورد اتهام قرار مي گيرد. زني اگر ببيند که تعداد زيادي انگشتوانه دارد به شدت مورد حسد واقع مي شود. ديدن انگشتوانه سوراخ در خواب بيان کننده خيانت کسي است که نسبت به او اعتماد فراوان داريد. براي مرد ديدن انگشتوانه اي که سوراخ و غير قابل استفاده باشد گوياي اين است که زني به او دورغ مي گويد که ممکن است همسرش باشد.

تعبیر خواب انگلیسی

کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه شهر کرد

تعبیر خواب انگلیسی به روايت لیلا برایت

لیلا برایت می گوید:
انگلیسی صحبت کردن در خواب، نشان دهنده آن است که در امور شغلی پیشرفت می کنید اما در روابط عاشقانه تان به مشکلات برخورد می کنید.
اگر در خواب ببینید که مشغول خواندن یک کتاب انگلیسی هستید، نشانه آن است که زندگی یکنواختی دارید.

تعبیر خواب انگلیسی در کتاب سرزمین رویاها
در کتاب سرزمین رویاها درباره تعبیر خواب انگلیسی آمده است:
خواب یک زن یا مرد انگلیسی : دوست خوب شما خیالهای بدی در سرش دارد.
تعداد زیادی انگلیسی با هم : دوستان دورو وحیله گر در ا طراف شما هستند.
شما به انگلستان می روید : طلبکاران از شما در خواست پول می کنند.
در انگلستان زندگی می کنید : خواسته های شما بر آورده نخواهد شد.
شما با یک زن یا مرد انگلیسی رابطه دارید : از یک بیماری ناشناخته رنج خواهید برد.

خرید تاروت

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما