رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از اضافه شدن چند رشته در مقاطع مختلف تحصیلی این دانشگاه، در سال تحصیلی ۹۵-۹۶ خبر داد.
چند رشته در مقاطع مختلف تحصیلی، به دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان اضافه شد
مهدی شادنوش روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از مهر۹۵ علاوه بر رشته های موجود، در مقطع دکتری رشته پرستاری، مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیوتراپی ورزشی و مقطع کارشناسی در دو رشته تغذیه و صنایع غذایی، دانشجو می پذیرد.
وی تاکید کرد: اضافه شدن این رشته ها و مقاطع تحصیلی که بیشتر مورد نیاز جامعه هستند، به منظور رفع نیاز و کمک به تکمیل نیازهای بهداشتی و درمانی مراکز و بخشهای مختلف در استان سمنان انجام شده است.
وی تصریح کرد: در ۲ سال گذشته در مقاطع مختلف ۹ رشته به رشته ها و مقاطع تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان اضافه شده است.
شادنوش با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در حال حاضر در حال مهیا کردن زیرساختهای لازم برای اضافه کردن مقاطع و رشته های تحصیلی در سالهای آینده است، اظهار امیدواری کرد: اضافه شدن رشته های فوق، تا بخش زیادی برطرف کننده نیازهای بهداشتی و درمانی مورد نیاز در استان سمنان باشد.
وی افزود: سیاست دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برای رفع نیازهای درمانی، اضافه شدن رشته ها به ویژه در مقاطع تکمیلی به ظرفیت فعلی پذیرش دانشجو در این دانشگاه است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان یاد آور شد: هشت دانشکده مختلف شامل دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی، توانبخشی، پرستاری و پیراپزشکی، پیراپزشکی و بهداشت زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان هستند که در شهرستانهای مختلف استقرار دارند.
وی ادامه داد: هفت مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان نیز مراکز تحقیقات فیزیولوژی، سرطان، توانبخشی عصبی عضلانی، سلولهای بنیادین سیستم عصبی، خونریزی غیرطبیعی رحم، عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و مراقبتهای پرستاری و ۲ مرکز تحقیقاتی داخلی این دانشگاه نیز مراکز بیوتکنولوژی و اطفال هستند.
دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با اضافه شدن چهار مقطع و رشته جدید، از مهر ۹۵ در ۴۱ رشته و مقطع تحصیلی شامل ۲رشته در مقطع کاردانی، ۱۵ رشته کارشناسی، پنج رشته در مقطع کارشناسی ناپیوسته، ۱۱ رشته مقطع کارشناسی ارشد، سه رشته دستیاری تخصصی شامل اطفال، زنان و داخلی، ۲ رشته دکتری عمومی شامل پزشکی و دندانپزشکی، چهار رشته دکتری تخصصی شامل فیزیولوژی، زیست فناوری پزشکی و دکتری تخصصی پژوهشی و دکترای پرستاری دانشجو تربیت می کند.
دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با حدود ۲ هزار و ۸۰۰ دانشجو، ۶ بیمارستان و مراکز درمانی و بهداشتی در شهرستانهای سمنان، گرمسار، دامغان، مهدیشهر، آرادان و سرخه را زیر پوشش دارد.