معاون آموزشی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی از راه‌اندازی دو گرایش نفت مهندسی شیمی و بایومکانیک مهندسی پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی آینده خبر داد.

علی احمدیان معاون آموزشی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، گفت: سال گذشته دو رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه خواجه نصیر راه‌اندازی شد و در مقطع دکتری نیز در رشته مهندسی ـ پزشکی با گرایش بایوالکترونیک پذیرش دانشجو داشتیم.

وی افزود: امسال هم در حال اقدام برای کسب مجوز در گرایش نفت مهندسی شیمی و بایومکانیک مهندسی پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد هستیم.

به گفته وی، راه‌اندازی این رشته‌ها در حال حاضر در مرحله کسب مجوز و تائید از سوی دفتر گسترش آموزش عالی است.

احمدیان ادامه داد: راه‌اندازی این رشته‌ها را به دفتر گسترش آموزش عالی پیشنهاد داده‌ایم و منتظر کسب مجوز هستیم.

معاون آموزشی دانشگاه خواجه نصیر اظهار داشت: ما در دانشگاه خواجه نصیر در ارتباط با افزایش مهارت‌های اعضای هیأت علمی، کارگاه‌هایی را برگزار کردیم و موافقت‌نامه‌ای با انجمن آموزشی مهندسی ایران داریم که کارگاه‌هایی دایر می‌کند و نخستین کارگاه امسال تحت عنوان نحوه ارزشیابی آموخته‌های دانشجویان در نظر گرفته شده تا آزمون‌ها حالت استاندارد داشته باشند.