اطلاعات لازم برای شرکت در مصاحبه جهت معرفی شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری

مصاحبه دکتری95

اطلاعات لازم برای شرکت در مصاحبه  جهت معرفی شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور – سال 1394

با سلام و احترام

به اطلاع کلیه داوطلبان گرامی مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری تخصصی سال 94 این دانشگاه می رساند؛ افرادی که برای مصاحبه به این دانشگاه معرفی شده اند ضروری است در ساعات اداری بر اساس جدول زمانبندی و با همراه داشتن مدارک لازم به آدرسهای اعلام شده (پیوست) مراجعه نمایند .

یاد آور می شود به دلیل محدویت زمانی موجود در اعلام نتایج به همراه داشتن مدارک ذیل در روز مصاحبه ضروری بوده و دریافت هیچ مدرکی در زمان دیگر امکان پذیر نمی باشد بنابراین امتیاز داوطلب صرفا بر اساس مدارک دریافتی محاسبه خواهد شد .

مدارک لازم جهت مصاحبه :

 • اصل و تصویر مدارک شناسایی (شناسنامه،کارت ملی )
 • اصل و تصویر مدارک تحصیلی اعم از کارشناسی و کارشناسی ارشد با قید معدل

تبصره : در صورتیکه مدارک تحصیلی فاقد معدل باشند ارائه اصل ریز نمرات با مهر محل تحصیل  یا گواهی جهت تائید معدل الزامی می باشد در غیر اینصورت امتیاز مدرک تحصیلی قابل محاسبه نخواهد بود .

 • اصل و تصویر کارت پایان خدمت ویژه برادران
 • تصویر کارنامه اعلام نتایج انتخاب رشته
 • اصل و تصویر مدارک ایثارگری (جانبازان،آزادگان و خانواده معظم شهدا)
 • اصل و تصویر حکم کارگزینی ( مخصوص استفاده از سهمیه مربیان) استفاده از سهمیه مربیان صرفا مختص اعضاء محترم علمی رسمی آزمایشی – قطعی می باشد .
 • 2 قطعه عکس 4×3 پشت نویسی شده
 • اصل مدارک پژوهشی اعم از پایان نامه کارشناسی ارشد ، مقاله ،کتاب چاپ شده و طرح های پژوهشی خاتمه یافته به همراه تصویر جلد و صفحه مربوط به شناسنامه مقاله یا کتاب .

تبصره : داوطلبان توجه داشته باشند  ضروری است قبل از مراجعه برای مصاحبه  ، تصویری از صفحات  شناسنامه آثار پژوهشی خود که اطلاعات نویسنده ، عنوان اثر و محل ثبت اثر در آن قید شده است را تهیه و به همراه داشته باشند  .

 • اصل گواهی استمرار همکاری (مخصوص استفاده از سهمیه مربیان)
 • اصل و تصویر مدارک مربوط به آزمونهای زبان انگلیسی مانند تافل، آیلتس و …… با اعتبار حداقل 2 سال
 • اصل فیش واریزی هزینه مصاحبه به مبلغ 000/300هزار ریال به شماره حساب 2178609001007  بانک ملی شعبه بنفشه (قابل واریز در کلیه شعب ) بنام دانشگاه پیام نور  .
 • توجه: در روز مصاحبه همراه داشتن کلیه مدارک مورد اشاره در متن اطلاعیه الزامی بوده و ارائه هیچ مدرکی پس از تاریخ مقرر امکان پذیر نخواهد بود.

15- فرم شماره 1 مصاحبه که مربوط به اطلاعات فردی افراد می باشد پیوست اطلاعیه فوق بوده و داوطلبان می توانند با دانلود آن قبل از مراجعه اطلاعات لازم را تکمیل و فرم کامل شده را به مسئولین مصاحبه تحویل نمایند .

جدول  شماره 1 (زمان بندی مصاحبه  مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال 94)

كدرشته امتحانينام گرايشكد رشته محلنام رشته امتحانينام موسسهمحل برگزاری تاريخ مصاحبه
2211شيمي فيزيك2213مجموعه شيميدانشگاه پيام نورمركزاردكاناردكان3 بهمن ماه
2227بيوشيمي2487بيوشيميدانشگاه پيام نورمركزاصفهاناصفهان4 بهمن ماه
2211شیمی فیزیک2211مجموعه شیمیدانشگاه پيام نورمركزاصفهاناصفهان4 بهمن ماه
2107تاريخ اسلام1202تاريخدانشگاه پيام نورمركزبين الملل قشمقشم1 بهمن ماه
2212شيمي الي2277مجموعه شيميدانشگاه پيام نورمركزتبريزتبريز4 بهمن ماه
2233رياضي محض2676مجموعه رياضيدانشگاه پيام نورمركزتبريزتبريز4 بهمن ماه
2102جغرافياوبرنامه ريزي شهري1024علوم جغرافياييدانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميليتحصیلات تکمیلی5 بهمن ماه
2103جغرافياوبرنامه ريزي روستايي –  برنامه ریزی فضایی کار آفرینی مناطق روستایی1047علوم جغرافياييدانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميليتحصیلات تکمیلی5 بهمن ماه
2103جغرافياوبرنامه ريزي روستايي- برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی1048علوم جغرافياييدانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميليتحصیلات تکمیلی5 بهمن
2106علوم اقتصادي- اقتصاد نظری1176مجموعه علوم اقتصاديدانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميليتحصیلات تکمیلی5 بهمن ماه
2106علوم اقتصادي- اقتصاد سنجی1177مجموعه علوم اقتصاديدانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميليتحصیلات تکمیلی5 بهمن ماه
2106علوم اقتصادي- اقتصاد پولی1178مجموعه علوم اقتصاديدانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميليتحصیلات تکمیلی5 بهمن ماه

 

2106علوم اقتصادي- اقتصاد اسلامی1179مجموعه علوم اقتصاديدانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميليتحصیلات تکمیلی5 بهمن ماه
2106علوم اقتصادي- بخش عمومی1180مجموعه علوم اقتصاديدانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميليتحصیلات تکمیلی5 بهمن ماه
2106علوم اقتصادي- بین الملل1181مجموعه علوم اقتصاديدانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميليتحصیلات تکمیلی5 بهمن ماه
2108تاريخ ايران بعدازاسلام1230تاريخدانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميليتحصیلات تکمیلی5 بهمن ماه
2110جامعه شناسي /گروه هاي اجتماعي /1267مجموعه علوم اجتماعيدانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميليتحصیلات تکمیلی3 بهمن ماه
2115حقوق بين الملل عمومي1323حقوق بين المللدانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميليتحصیلات تکمیلی5 بهمن ماه
2116حقوق خصوصي1347حقوق خصوصي -فقه وحقوق خصوصيدانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميليتحصیلات تکمیلی5 بهمن ماه
2118مديريت بازرگاني –  مدیریت سیاست گذاری بازرگانی15356مجموعه مديريتدانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميليتحصیلات تکمیلی3 بهمن ماه
2118مديريت بازرگاني – رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی1537مجموعه مديريتدانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميليتحصیلات تکمیلی3 بهمن ماه
2118مديريت بازرگاني – مدیریت بازاریابی1535مجموعه مديريتدانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميليتحصیلات تکمیلی3 بهمن ماه
2118مديريت دولتي- منابع انسانی1539مجموعه مديريتدانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميليتحصیلات تکمیلی3 بهمن ماه
2118مديريت دولتي- رفتارسازمانی1538مجموعه مديريتدانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميليتحصیلات تکمیلی3 بهمن ماه
2122فلسفه تعليم وتربيت1669فلسفه تعليم وتربيتدانشگاه پيام نورمركز تهران جنوبتهران جنوب1 بهمن ماه
2123برنامه ريزي اموزش از راه دور1690برنامه ريزي اموزشیدانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميليتحصیلات تکمیلی3 بهمن ماه
2133روان شناسي عمومي1810مجموعه روان شناسيدانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميليتحصیلات تکمیلی3 بهمن ماه
2135محيط زيست – برنامه ريزي1844محيط زيستدانشگاه پيام نورمركز تهران جنوبتهران جنوب1 بهمن ماه
2138علوم ومعارف نهج البلاغه1880الهياتدانشگاه پيام نورمركز تهران جنوبتهران3 بهمن ماه
2138علوم قران وحديث1881الهياتدانشگاه پيام نورمركز تهران جنوبتهران جنوب3 بهمن ماه
2139فقه ومباني حقوق اسلامي1908الهياتدانشگاه پيام نورمركز تهران جنوبتهران جنوب3 بهمن ماه
2143كلام1943مجموعه كلامدانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميليتحصیلات تکمیلی1 بهمن ماه
2143الهيات -فلسفه وكلام اسلامي1942مجموعه كلامدانشگاه پيام نورمركز تهران جنوبتهران جنوب1 بهمن ماه
2212شيمي الي2279مجموعه شيميدانشگاه پيام نورمركز تهران شرقتهران شرق1 بهمن ماه
2210فيزيولوژي گياهي2433زيست شناسي -فيزيولوژي گياهيدانشگاه پيام نورمركز تهران شرقتهران شرق1 بهمن ماه
2227بيوشيمي2488بيوشيميدانشگاه پيام نورمركز تهران شرقتهران شرق6 بهمن ماه
2232امار2543اماردانشگاه پيام نورمركز تهران شرقتهران شرق1 بهمن ماه
2233رياضي محض – آنالیز5096مجموعه رياضيدانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميليتحصیلات تکمیلی4 بهمن ماه
2233رياضي محض- هندسه5097مجموعه رياضيدانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميليتحصیلات تکمیلی4 بهمن ماه
2233رياضي محض – ابر جبر2674مجموعه رياضيدانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميليتحصیلات تکمیلی4 بهمن ماه
2233رياضي محض – جبر جابجایی2675مجموعه رياضيدانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميليتحصیلات تکمیلی4 بهمن ماه
2234رياضي كاربردي2768مجموعه رياضيدانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميليتحصیلات تکمیلی4 بهمن ماه
2238فيزيك5098فيزيكدانشگاه پيام نورمركزتهران شرقتهران شرق6 بهمن ماه
2238فيزيك2956فيزيكدانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميليتحصیلات تکمیلی6 بهمن ماه
2311راه وترابري3401مجموعه مهندسي عمراندانشگاه پيام نورمركز تهران شمالتهران شمال1 بهمن ماه
2350مهندسي صنايع3803مهندسي صنايعدانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميليتحصیلات تکمیلی6 بهمن ماه
2416سياست وتوسعه كشاورزي4219اقتصادكشاورزيدانشگاه پيام نورمركز تهران شرقتهران شرق1 بهمن ماه
2801زبان وادبيات فارسي5093زبان وادبيات فارسيدانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميليتحصیلات تکمیلی3 بهمن ماه
2807اموزش زبان انگليسي5094اموزش زبان انگليسيدانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميليتحصیلات تکمیلی4 بهمن ماه
2810زبان شناسي همگاني5095مجموعه زبان شناسيدانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميليتحصیلات تکمیلی6 بهمن ماه
2152مدیریت ورزشی – مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی2029تربيت بدني وعلوم ورزشيدانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميليتحصیلات تکمیلی6 بهمن ماه
2150مدیریت ورزشی – مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش2030تربيت بدني وعلوم ورزشيدانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميليتحصیلات تکمیلی6 بهمن ماه
2238فيزيك2958فيزيكدانشگاه پيام نورمركزشيرازشيراز3 بهمن ماه
2233ریاضی-آنالیز2677مجموعه ریاضیدانشگاه پيام نورمركزشيرازشیراز3 بهمن ماه
2213شیمی5099شیمی – تجزیهدانشگاه پيام نورمركزشيرازشیراز3 بهمن ماه
2120علم اطلاعات ودانش شناسي(کتابداری)1612علم اطلاعات ودانش شناسيدانشگاه پيام نورمركزمشهدمشهد1 بهمن ماه
2211شيمي فيزيك2212مجموعه شيميدانشگاه پيام نورمركزمشهدمشهد1 بهمن ماه
2212شيمي الي2280مجموعه شيميدانشگاه پيام نورمركزمشهدمشهد3 بهمن ماه
2213شيمي تجزيه2345مجموعه شيميدانشگاه پيام نورمركزمشهدمشهد1 بهمن ماه
2214شيمي معدني2397مجموعه شيميدانشگاه پيام نورمركزمشهدمشهد3 بهمن ماه
2234رياضي كاربردي2769مجموعه رياضيدانشگاه پيام نورمركزمشهدمشهد3 بهمن ماه
2238فيزيك2957مجموعه فيزيكدانشگاه پيام نورمركزمشهدمشهد1 بهمن ماه
2212شیمی آلی2281مجموعه شیمیدانشگاه پيام نورمركز زنجانزنجان1 بهمن ماه
2213شیمی تجزیه2346مجموعه شیمیدانشگاه پیام نور کرمانکرمان4 بهمن ماه
2138علوم قرآن و حدیث1879مجموعه الهیاتدانشگاه پیام نور آران و بیدگلآران و بیدگل1 بهمن ماه
2212شیمی آلی2278مجموعه شیمیدانشگاه پیام نور بوشهربوشهر4 بهمن ماه
2151مبانی نظری اسلام2000مجموعه مدرسی معارف اسلامیدانشگاه پیام نور قمقم1 بهمن ماه
2151اخلاق اسلامی2001مجموعه مدرسی معارف اسلامیدانشگاه پیام نور قمقم1 بهمن ماه
2151تاریخ و تمدن اسلامی2002مجموعه مدرسی معارف اسلامیدانشگاه پیام نور قمقم1 بهمن ماه
2151قرآن و متون اسلامی2003مجموعه مدرسی معارف اسلامیدانشگاه پیام نور قمقم1 بهمن ماه

 

 

 

 

جدول شماره 2  (آدرس و شماره تماس مراکز مجری)

ردیفمراکز مجریآدرسشماره تلفنشماره فکس
1مرکز تحصیلات تکمیلیتهران – فرمانیه – دیباجی جنوبی – خیابان شهید حاج محمود نوریان – کوچه شهناز – کوچه صفا – مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور22295747-02122808494-021
2مرکز تهران – شمالتهران – اتوبان ارتش- بلوار شهیدمژدی(اوشان)خیابان شهید  پیروز شفیعی – خیابان یاران دوم22484837-02122484834-021
3مرکز تهران جنوبتهران- خیابان استاد نجات الهی- نبش سپند- ساختمان شماره2 ( اداری) مرکز تهران جنوب88940054-02188940054-021
4مرکز تهران شرقتهران – اتوبان شهید بابایی- شهرک حکیمیه-  بلوار بابائیان – خیابان پانزده متری شیرازی پلاک 3 – دانشگاه پیام نور تهران شرق77311286-02177312716-021
5مرکز مشهدشیراز- شهرک گلستان ،  بلوار علامه دهخدا ، خیابان پیام نور38683900-0513

 

38683001-0513

 

6مرکز اصفهاناصفهان – میدان جمهوری اسلامی-(دروازه تهران قدیم) خیابان خرم- خیابان شهیدان شرقی33370009-0313371119- 031
7مرکز تبریزتبریز- خیابان آزادی – ابتدای ضلع غربی رو گذر ابوریحان خیابان شاهد نبش کوی بهارستان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی4780027-04114772872-0411
8مرکز شیرازشیراز- شهرک گلستان – خیابان پیام نور36222264-07136222244-071
9 مرکز اردکانیزد- اردکان – بلوار آیت اله خاتمی – دانشگاه پیام نور اردکان14-32220011- 035

داخلی 107

32228110-035
10مرکز کرمانکرمان-   بزرگراه امام خمینی (ره) میدان پژوهش – دانشگاه پیام نور مرکز کرمان33353647-03432756997-034
11مرکز آران و بیدگلآران و بیدگل – بلوار دکتر عظیمی- بلوار دانشگاه5475265-03154752200-031
12مرکز زنجانزنجان – میدان رسل-  خیابان امامت (کوچه مشکی)33471217- 02433443895- 024
13مرکز بوشهربوشهر – بلوار شهید چمران – خیابان غدیر  دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر33561444-07733561500-077
14مرکز قمقم – انتهای 75 متری عمار یاسر – بلوار تعاون – دانشگاه پیانم نور استان قم – ساختمان تحصیلات تکمیلی7179160-02537179160-0253
15مرکز قشمقشم – کیلومتر 5 اتوبان درگهان – قبل از میدان علم و صنعت – دانشگاه پیام نور مرکز قشم8-5344081-07635344089-0763

شایان ذکر است  داوطلبان گرامی جهت اطلاع از تغییرات احتمالی به اطلاعیه های بعدی مرکز آزمون در سایت دانشگاه به آدرس :www.pnu.ac.ir توجه نمایند .

تبصره : تاریخهای اعلام شده به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.

                                                                                                                      با آرزوی موفقیت

                                                                                                                  مرکز سنجش و آزمون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما