معاون حقوق بشر و بین الملل وزارت دادگستری، بر ضرورت ایجاد رشته حقوق بشر اسلامی در مقطع دکتری تاکید کرد .
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، عباسی در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری وزارت دادگستری با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات افزود: موضوع حقوق شهروندی از جمله موارد بسیار مهم در کشور است که نیاز به پیگیری های همه جانبه دارد به همین منظور درضرورت ایجاد رشته حقوق بشر اسلامی در مقطع دکتری کنار سایر نهادها تفاهم نامه ای با وزارت علوم منعقد شد.
وی گفت : با انعقاد این تفاهم نامه پیش بینی می شود که انجمن های علمی و کانون های دانشجویی برای تحقق حقوق شهروندی شکل بگیرند.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری درباره موضوع حقوق بشر اسلامی نیز افزود : بسیاری از کشورهای اسلامی در این حوزه گام مهمی برنداشته اند اما در کشور رشته های دانشگاهی در این زمینه فعالیت می کنند.
عباسی گفت : علیرغم فعالیت برخی دانشگاه ها در این زمینه پیشنهاد می کنیم که در مقطع دکتری رشته حقوق بشر اسلامی وجود داشته باشد چرا که نیاز به فعالیت آن احساس می شود و امیدواریم کمیته مربوطه در وزارت علوم این مساله را پیگیری کند.
وی افزود : البته یک کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی در دانشگاه شهید بهشتی تاسیس شده است که از ظرفیت آن نیز در این خصوص استفاده می شود .