دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز پذیرش دانشجو در رشته عرفان اسلامی را در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مذاهب اسلامی صادر کرد.

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از دانشگاه مذاهب اسلامی دبیر شورای برنامه ‌ریزی آموزشی دانشگاه مذاهب اسلامی به مناسبت تاسیس رشته کارشناسی ارشد عرفان اسلامی در این دانشگاه، یادداشتی را با عنوان عرفان اسلامی و همبستگی اسلامی منتشر کرد.
بهنام دارابی در این یادداشت با اشاره به جایگاه عرفان اسلامی در مکتب اسلام نوشت: دانشگاه مذاهب اسلامی که با هدف «گسترش تقریب گرایی و رفع تخاصم های میان مسلمانان» تاسیس گردید، طی نزدیک به دو دهه فعالیت خود کوشیده است با توجه به علوم اسلامی و استفاده از ظرفیت های وحدت‌آفرین این آموزه‌ها، این علوم را به صورت تطبیقی بین مذاهب اسلامی مورد توجه قرار دهد.
وی شناخت عرفان اسلامی را در زمینه تحقق همبستگی بین مسلمانان مهم برشمرده و می افزاید: عرفان اسلامی جریانی عمیق و ریشه دار در تاریخ اسلام است و بخش عظیمی از میراث و فرهنگ مشترک مسلمانان را تشکیل می دهد و میراث معنوی عظیمی را از اشعار فارسی تا کتیبه ها و نحوه معماری مساجد اسلامی پدید آورده است و در زندگی و باور مسلمانان ریشه هایی عمیق دارد.
این پژوهشگر مذهبی ادامه می دهد: عارف می کوشد واصل به حقیقت گردد و در این راه بیش از قیل‌ و قال، با روشی برآمده از تزکیه و تربیت نفس این هدف را می‌جوید و می‌پوید و طبیعتاً بین عارفان و واصلان به حقیقت اختلافی نخواهد بود.
«آشنایی با احوال عارفان و نوع جهان‌بینی و انسان‌شناسی ایشان در جهان تشنه معنویت امروز که مملو از خشونت دینی و تکفیر گرایی است در راستای معرفی چهره‌ای همه‌جانبه از اسلام و ایجاد همبستگی بین مذاهب بسیار مؤثر خواهد بود.»
دارابی می افزاید: آموزه های عرفانی از مباحث کلی عرفان نظری، مباحث وجودشناسی، مباحث انسان‌شناسی و ولایت و حتی نگاه عارف به کیفر و مجازات و طبیعت، ظرفیت عظیمی در جهت صلح بین الملل و حقوق بشر دارا است و بیان این آموزه ها به زبان علمی روز و در محیطی دانشگاهی می تواند نظر مجامع بین‌المللی را به این بخش از میراث مسلمانان جلب نماید.
وی همچنین می نویسد:‌ در عرصه عمل نیز تجربه معاصر مسلمانان نشان داده است آنجا که میراث عمیق عرفانی قوت داشته است، جریان خشن و افراط‌گرایی و تکفیرگرایی راه نفوذی نیافته و عرفان اسلامی و طریقه های عارفانه طی سالیان و در کشورهای اسلامی به عنوان رقیبی قدر در مقابل این جریانات ظاهر شده است.
دبیر شورای برنامه ‌ریزی آموزشی دانشگاه مذاهب اسلامی ادامه می دهد: این دانشگاه هرچند پیش ‌از این در قالب واحدهای درسی و در کنار فلسفه اسلامی به عرفان اسلامی نیز می‌پرداخت و رشته فلسفه و عرفان اسلامی را در مقطع کارشناسی پایه‌گذاری نموده بود اما جای خالی مطالعات در زمینه عرفان اسلامی همچنان خالی می‌نمود.