در جریان بازدید هیات بورد تخصصی انفورماتیک وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی لرستان، برای راه‌اندازی مقطع کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت در این دانشگاه قول مساعد داده شد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در جریان بازدید ادورای هیات بورد تخصصی انفورماتیک وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی لرستان با هدف ارزیابی رشته کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت، با توجه به زیرساخت های آموزشی مناسب در این دانشگاه برای راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت در این دانشگاه قول مساعد داده شد.

کوروش ساکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در نشست هم اندیشی با اعضای بورد تخصصی انفورماتیک گفت: دانشگاه علوم پزشکی لرستان به واسطه بهره مندی از اساتید مجرب و با انگیزه، یکی از دانشگاه هایی است که زمینه رشد و افتخارآفرینی درعرصه های ملی را دارد.

وی گفت: همه بایدتلاش کنیم که با نزدیک شدن به استانداردها و تربیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص به این مهم دست یابیم که در این راستا مساعدت و هدایت اعضای بورد حائز اهمیت است و انتظار می رود که ما را در نیل به این هدف یاری کنند.

قول مساعد برای راه‌اندازی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت در علوم پزشکی لرستان