مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم گفت: براساس نظام‌نامه “مدیریت پژوهشی تحصیلات تکمیلی” جهت‌دهی پایان‌نامه‌ها ساماندهی می‌شوند.

محسن شریفی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: هدایت پایان نامه‌ها به سمت رفع نیازهای کشور یکی از اولویت‌های کاری دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم است و بدین منظور امسال برنامه‌هایی را در دستور کار قرار دادیم.

وی با اشاره به اقدامات در این زمینه افزود: تدوین نظام نامه مدیریت پژوهشی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی از جمله این اقدامات است که تدوین آن در مراحل نهایی قرار دارد و بر اساس آن دانشگاه‌ها موظف به هدایت پروپوزال‌های دانشجویان به سمت نیازهای کشور می شوند.

شریفی اجرای این نظام نامه را در راستای هدایت پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی به سمت اسناد بالا دستی کشور دانست و اظهار کرد: اجرای این برنامه موجب ساماندهی حمایت‌های وزارت علوم از پایان نامه‌های کارشناسی ارشد، رساله دکتری و گرنت استادان می‌شود.

وی افزود: به گونه‌ای که اعطای اعتبارات گرنت‌ها و حمایت از پایان نامه‌ها منوط به ارائه پروپوزال‌هایی در راستای اهداف اسناد بالادستی و رفع نیازهای کشور می‌شود.

مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم یادآور شد: بر اساس این نظام نامه، پایان‌نامه‌هایی که در راستای نیازهای کشور هستند، از سوی معاونان پژوهشی دانشگاه‌ها مورد حمایت قرار می گیرند.