رئیس دانشگاه علم وصنعت از راه اندازی شعبه این دانشگاه در کشور عراق خبر داد .

محمد علی برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی شعبه دانشگاهی در خارج از کشور گفت: در حال حاضر برنامه ای برای ر اه اندازی شعبه در خارج کشور نداریم ولی به صورت استثنا رایزنی های اولیه را انجام داده ایم که یک شعبه در کشور عراق راه اندازی کنیم.

وی ادامه داد: البته در حال حاضر بیشتر پیگیر این موضوع هستیم تا دانشگاه مشترک ایران و آلمان را در ایران راه اندازی کنیم.

رئیس دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: وزارت علوم دانشگاه علم و صنعت را متولی راه اندازی این دانشگاه مشترک قرار داده است.

وی افزود: اکنون مشغول بررسی موضوع هستیم هنوز در خصوص جزئیات آن و اینکه دانشگاه در چه مقطعی دانشجو پذیرش کند، تصمیم گیری نشده است.

وی ادامه داد: مشغول ایجاد شرایط قانونی و برآورد اقتصادی مساله هستیم.

به گزارش مهر، اخیرا نمایندگان با تصویب ماده ای مقرر کردند؛ دانشگاه‌های کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های مربوط می‌توانند نسبت به تأسیس شعب در مناطق آزاد تجاری–صنعتی و نیز در خارج از کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.