معاون آموزشی و امور تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: همکاران اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی باید توجه داشته باشند که برای ماموریت یا انتقال شرایط خاصی که طبق بخشنامه است، وجود دارد که باید به آن توجه کنند.

فرهاد حسین زاده لطفی به ایسکانیوز گفت: برای اولین‌بار در دانشگاه آزاد اسلامی بخشنامه تشویقی و رکود علمی اعضای هیات علمی ابلاغ شد و از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا بوده است.

وی افزود: در این بخشنامه که روح حاکم بر آن کیفی بوده برای همه اعضای هیات علمی که بیشتر از وظایف خود عملکرد آموزشی، پژوهشی و فرهنگی داشته باشند، تشویقی به عنوان پایه سالانه در نظر گرفته شده و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند در طی خدمت خود در این دانشگاه، حداکثر ۱۵ پایه تشویقی را از این محل اخذ کنند.

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی، اضافه کرد: اما اگر عضو هیات علمی نتواند انتظارات دانشگاه را که در قالب ترفیع سالانه (پایه) و ارتقای به موقع (استادیاری، دانشیاری و استادی) دیده می‌شود، برآورد کند محدودیت‌هایی برای عضو هیات علمی که مشمول رکود علمی قرار می‌گیرد لحاظ می‌شود.

او درباره تاثیر این بخش‌نامه بر عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: اهرم‌های تشویقی همیشه برای اعضای هیات علمی مفید بوده است. بنابراین انتظار می‌رود با ابلاغ این بخش‌نامه کیفیت در همه حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی افزایش یابد و همکاری استادان بیشتر شود.

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی به انتظارات دانشگاه از استادان اشاره کرد و افزود: دانشگاه آزاد اسلامی از هر عضو هیات علمی می‌خواهد باتوجه به نوع همکاری که با دانشگاه دارد در هر سال یک ترفیع سالانه بگیرد و پس از ۴ الی ۵ سال بتواند از مرتبه خود ارتقا پیدا کند.

تشریح شرایط نقل و انتقال اعضای هیات علمی

او در ادامه درباره سامانه نقل و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد افزود: نقل و انتقال اعضای هیات علمی با توجه به درخواست همکاران هیات علمی تا پایان خرداد تمدید شد.

او یادآور شد: قطعا این تمدید آخرین تمدید خواهد بود و پس از ۳۱ خرداد، تمدید مجددی وجود نخواهد داشت.

حسین زاده لطفی تاکید کرد: همکاران اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد باید توجه داشته باشند که برای ماموریت یا انتقال شرایط خاصی که طبق بخشنامه است، وجود دارد.

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی در تشریح این شرایط گفت: یکی از مهمترین شروطی که در این بخش نامه تعریف شده است، این است که مربی و استادیار نمی توانند به واحد جامع تقاضا داشته باشند.

حسین زاده لطفی یادآور شد: همچنین برای انتقال نیز باید حداقل ۲ سال در واحد خودشان حضور داشته باشند.

وی افزود: همکارانی هم که درخواست خود را در این سامانه ثبت کرده اند باید حداقل ۷۰ درصد امتیاز ارتقا هیات علمی که در جدول ارتقا اعضای هیات علمی وجود دارد را باید کسب کنند. همچنین افرادی که تعهد خدمتی دارند هم نمی توانند تقاضای جا به جایی داشته باشند.