رشته های ‘ادبیات غنایی’ و’آمار’ در مقطع دکتری تخصصی و رشته های تحصیلی ‘بیوشیمی بالینی’، ‘بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی’، در مقطع کارشناسی ارشد ایجاد می شود.معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز گفت: شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با ایجاد چهار رشته جدید در مقاطع تحصیلات تکمیلی این دانشگاه موافقت کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، محمدتقی اعلمی روز شنبه افزود: شورای گسترش آموزش عالی کشور موافقت قطعی خود را با ایجاد این چهار رشته جدید در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در دانشکده های ادبیات و زبان های خارجی، علوم ریاضی و دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز اعلام کرده است.
وی ادامه داد: رشته های ‘ادبیات غنایی’ و’آمار’ در مقطع دکتری تخصصی و رشته های تحصیلی ‘بیوشیمی بالینی’، ‘بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی’، در مقطع کارشناسی ارشد ایجاد می شود.
اعلمی اظهار کرد: در حال حاضر ۷۷۴ رشته و گرایش در پنج رشته کاردانی، ۱۲۷ رشته کارشناسی، ۴۳۰رشته و گرایش کارشناسی ارشد و ۲۱۲ رشته و گرایش دکتری تخصصی در دانشگاه تبریز وجود دارد.
دانشگاه تبریز با بیش از ۱۵ هزار دانشجو و ۷۰ سال قدمت از جمله مراکز معتبر دانشگاهی کشور است.