اسامی داوطلبان واجد شرایط عمومی دکتری بدون آزمون استعداد درخشان سال تحصیلی ۹۶-۹۵ رشته مهندسی صنایع، کامپیوتر، مواد دانشگاه خواجه نصیر اعلام شد. جهت مشاهده زمان مصاحبه و اسامی روی لینک زیر کلیک کنید.

داوطلبین محترمی که اسامی آنان در این فهرست اعلام شده است به نکات زیر توجه نمایند:

۱ -پذیرفته شدگان اصلی می بایست از تاریخ ٢٢/٣/٩۵ لغایت ٢۶/٣/٩۵ جهت ارائه تعهد مبنی بر ثبت نام در این دانشگاه و عدم ثبت نام در دانشگاه دیگر به آموزش دانشکده مهندسی مکانیک مراجعه نمایند. صرفا اسامی داوطلبانی وارد پورتال سازمان سنجش و آموزش کشور خواهد شد که نسبت به ارائه تعهد مذکور اقدام نموده باشند. عدم ارائه تعهد در بازه زمانی فوق الذکر به منزله انصراف از قبولی در این دانشگاه می باشد.

٢ -در صورت عدم مراجعه و یا انصراف پذیرفته شدگان اصلی در بازه زمانی مذکور، با پذیرفته شدگان رزرو جهت مراجعه و ارائه تعهد تماس گرفته خواهد شد.

اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط عمومی دکتری بدون آزمون استعداد درخشان سال تحصیلی ۹۶-۹۵ رشته مهندسی برق و هوافضا