رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: طبق هماهنگی که با ستاد مشترک نیروهای مسلح انجام شده است سربازان بیسواد تا زمانی که باسواد نشوند کارت پایان خدمت دریافت نخواهند کرد.
علی باقرزاده در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: سه ماه از دوران سربازی هر فرد بیسواد به سوادآموزی اختصاص خواهد یافت به سربازان بیسواد کارت پایان خدمت داده نمی شودو برای سوادآموزی به سربازان بیسواد ، ۴ مرکز سوادآموزی در نظر گرفته شده است.

وی گفت: سربازانی که تحصیلات دانشگاهی دارند در مراکز نهضت سوادآموزی با روش های تدریس آشنا می شوند و پس از آن در پادگان ها، کار آموزش به سربازان بیسواد را انجام می دهند.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی تاکید کرد: در پادگان ها کلاس و تجهیزات لازم برای سوادآموزی سربازان پیش بینی شده است و سربازان بیسواد پس از فراگیری سواد به سایر پادگان ها برای ادامه خدمت اعزام می شوند.
باقرزاده خاطرنشان کرد: زمانی که افراد دفترچه اعزام به سربازی را دریافت می کنند سطح سواد آنان نیز سنجیده می شود و به پادگان هایی که محل آموزش سواد است، معرفی می شوند.