سه رشته جدید دانشگاهی در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در نشست شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید.
به گزارش ایرنا، در نشست شورای عالی برنامه ریزی آموزشی که با حضور محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس این شورا برگزار شد، سه رشته جدید دانشگاهی در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری به تصویب رسید.
در این نشست سه رشته دکتری تخصصی بیهوشی دامپزشکی، کارشناسی ارشد علوم شناختی با گرایش مطالعات نظری هنر و کارشناسی ارشد علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد مالی اسلامی تصویب شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، رشته های مصوب در شورای عالی برنامه ریزی آموزشی بر اساس پیشنهاد دانشگاه ها و همچنین برنامه های کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب می رسند.