فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی وارد مرحله اجرایی شد.

به گزارش کنکوری ارشد دکترابه نقل از خبرگزاری مهر، دکتر سید علی حسینی رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت با تشریح اقدامات صورت گرفته در خصوص مراحل اجرایی فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی گفت: در این جلسه تعداد ۱۱۹ پرونده مطرح شد که از این تعداد ۱۱۵ پرونده مورد موافقت قرار گرفت ضمن اینکه ۲ پرونده نیاز به بررسی بیشتری داشت که به جلسه بعد موکول شد.

حسینی افزود: در این جلسه ۲ پرونده در اولویت جذب قرار نگرفت. همچنین بررسی ۵ پرونده مربوط به متقاضیان بورسیه و ۱۱ پرونده مربوط به متقاضیان دانشگاه آزاد در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و بیش از ۲۰ مورد از موارد خاص مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شد.