دانشگاه علامه طباطبایی اعلام کرد: ثبت نام از دانشجویان متقاضی وام دانشجویی از اول تیرماه آغاز می‌شود.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دانشگاه علامه طباطبایی زمان ثبت نام وام دانشجویی را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، ثبت نام دانشجویان متقاضی دوره‌های روزانه و نوبت دوم برای انواع وامها از اول تیرماه آغاز می‌شود که متن اطلاعیه به شرح زیر است:

به منظور جمع آوری اطلاعات متقاضیان وام دانشجویی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵ در سامانه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری، به آگاهی می رساند؛ دانشجویانی که دارای شرایط دریافت وام از صندوق رفاه دانشجویی می باشند، می توانند با مراجعه به سایت پرتال دانشجویی www.bp.swf.ir از تاریخ ۱ تیرماه لغایت ۳۰ مرداد نسبت به ثبت وام تحصیلی خود اقدام نماید.

با توجه به اینکه پرداخت تسهیلات وامی به دانشجویان ، منوط به ثبت نام اولیه دانشجو در پورتال دانشجویی است. لذا دانشجویان متقاضی وام دانشجویی، می بایست نسبت به ثبت اطلاعات فردی و ایجاد پرونده در قسمت پرتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به شرح کلیپ آموزشی پیوست (نحوه ورود به پرتال دانشجویی و نحوه ثبت نام )اقدام نمایند.

بدیهی است با ثبت اطلاعات درخواست وام دانشجویی به منزله جمع آوری آمار متقاضیان و تامین اعتبار و تخصیص بودجه به دانشگاه از طرف صندوق رفاه دانشجویان بوده و تایید پرداخت وام پس از بررسی و تایید اسناد و مدارک الصاقی و اطلاعات دانشجو در سیستم اتوماسیون صندوق رفاه ، ثبت نهایی خواهد شد.

تذکر : پس از ورود و درخواست تقاضای اولیه وام- وامهایی که نیاز به الصاق مدارک دارند. دانشجویان می توانند از طریق سامانه رفاه دانشجویی دانشگاه به آدرس ۲۱۷.۲۱۸.۹۸.۱۵۸ با درخواست مجدد وام مربوطه و با الصاق مدارک وام دانشجویی اقدام نمایند.

سامانه رفاه دانشجویی دانشگاه از ۲۵ شهریور برای درخواست تسهیلات رفاهی که در پرتال دانشجویی صندوق رفاه برای تامین اعتبار ثبت نام نموده اید برای الصاق مدارک فعال خواهد شد.