وام بنیاد علوی به دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس پرداخت می‌شود.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، وام بنیاد علوی به دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس پرداخت می‌شود.

بر اساس اعلام دانشگاه تربیت مدرس، اعتبار محدودی برای وام بنیاد علوی دانشجویان در نظر گرفته شده است. متقاضیان واجد شرایط برای تکمیل فرم درخواست وام حداکثر تا تاریخ ۱۲ تیر به اداره خدمات دانشجویی مراجعه کنند.

شرایط دریافت وام: داشتن گواهی کسر از حقوق خطاب به بنیاد علوی (ضامن معتبر کارمند دولت) و کپی حکم کارگزینی ضامن، داشتن شماره حساب بانک تجارت است.

گفتنی است، این وام ویژه دانشجویان دانشکده پزشکی است.