رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گچساران از تصویب و تدریس ۳۰ رشته جدید در مقاطع دکتر‌ا و کارشناسی ارشد در این دانشگاه برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ خبر داد.

اسدالله ملک‌زاده اظهار کرد: امسال و بر اساس مصوبه دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ۳۰ رشته جدید در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد برای تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی گچساران تعریف شده است.وی افزود: از این تعداد رشته چهار رشته در مقطع دکترا و ۲۶ رشته نیز در مقطع کارشناسی ارشد پیش‌بینی شده است.رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گچساران تصریح کرد: رشته‌های زبان و ادبیات فارسی، شیمی گرایش شیمی فیزیک، شیمی گرایش شیمی آلی، مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و هندسی بیوشیمی چهار رشته جدید مقطع دکترا در دانشگاه آزاد اسلامی گچساران است.ملک‌زاده ادامه داد: در مقطع کارشناسی ارشد نیز رشته‌هایی همچون مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی مالی، حسابداری، فیزیولوژی ورزشی، فیزیولوژی ورزشی کاربردی، فیتو شیمی، علوم و فناوری نانو، نانو شیمی، زمین‌شناسی، زیست‌شناسی، میکروبیولوژی، زیست‌شناسی علوم سلولی و مولکولی، زیست‌شناسی علوم جانوری گرایش زیست‌سلولی تکوینی، زیست‌شناسی بیوشیمی گرایش بیوشیمی، مهندسی برق، الکترونیک و مهندسی عمران و مهندسی سازه برای تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی گچساران تصویب شده است.