معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان گفت: پذیرفته شدگان آزمون استخدامی باید در آزمون جامع که مرداد ماه برگزار می شود،‌شرکت کنند. منابع مورد مطالعه تا پایان هفته آینده اعلام خواهد شد.

پذیرفته شدگان آزمون استخدامی باز هم باید در آزمون جامع شرکت کنند +ضوابط و محتوای منابعنعمت الله موسی پور در گفت وگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری کنکوری ارشد دکترا به نقل از میزان در پاسخ به این پرسش که آیا پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش که هم اکنون در حال گذراندن دوره های آموزشی در دانشگاه فرهنگیان هستند، باید در آزمون جامع شرکت کرده و پذیرفته شوند، اظهار  کرد: آزمون جامع برای پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش، مردادماه برگزارمی شود.

وی افزود: آزمون جامع متشکل از آزمون کتبی و مهارتی است که در بخش آزمون کتبی دو درس در هر رشته، امتحان گرفته خواهد شد.

معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان گفت: دو تا سه موضوع در دروس  مختلف مد نظر است و پذیرفته شدگان باید توان و مهارتهای مربوط به شغل معلمی را کسب کرده باشند.

موسی پور ادامه داد: سه جنبه در بحث شایستگی های حرفه ای و دو موضوع درسی، مد نظر است و در آزمون شفاهی از فرد می خواهیم تا در موقعیت های پیش بینی شده، اقدام به تدریس کند و سه داور در رشته علوم تربیتی، رشته تخصصی فرد و معاون پردیس یا رئیس گروه کارورزی‌، نحوه تدریس را ارزیابی کرده و در رابطه با عملکرد فرد در شغل معلمی قضاوت می کنند.

معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان افزود: آزمون کتبی،‌ دانش و عملکرد فرد را می سنجد و در مرداد ماه برگزار خواهد شد اما اینکه محتوای آن شامل چه مواردی است، هنوز مشخص نیست و هم اکنون در حال تهیه چارچوب سنجش هستیم و تا انتهای هفته آینده آن را منتشر خواهیم کرد.

موسی پور گفت: چارچوب سنجش در رابطه با دروسی است که افراد باید مطالعه کنند؛ و به آنها گفته می‌شود که چه مفاد و موضوعاتی را برای آزمون جامع مد نظر بوده و منابع را نیز اعلام خواهیم کرد تا از هم اکنون اقدام به مطالعه کنند.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار میزان در خصوص اینکه اگر افراد در آزمون جامع پذیرفته نشوند،‌ آیا نمی توانند به شغل معلمی بپردازند،اظهار کرد: اگر فردی در آزمون پذیرفته نشد،‌ به فاصله یک هفته مجددا از او آزمونی گرفته می شود؛ تمام افراد چه در آزمون جامع پذیرفته شوند و چه پذیرفته نشوند؛ از سوی دانشگاه فرهنگیان به وزارت آموزش و پرورش معرفی خواهند شد و این وزارتخانه است که بر اساس نمره افراد تصمیم می گیرد تا آنها به شغل معلمی وارد شوند یا اینکه با آنها تسویه حساب شود.