معاون آموزشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: تعهد کتبی دانشگاهها از دانشجویان پذیرش شده در مقطع دکتری خلاف قانون است و با آنها برخورد می شود.

شریعتی نیاسر گفت: همان طور که گفتید برخی از دانشگاهها از دانشجویان پذیرش شده دکتری تعهد کتبی می گیرند تا دانشگاه خود را به عنوان دانشگاه محل تحصیل خود اعلام کنند که خلاف قانون است.

وی افزود: آنچه درخصوص پذیرش دانشجوی دکتری و مصاحبه آن مطرح است ما از طریق سازمان سنجش اعلام کرده ایم.

شریعتی نیاسر با تاکید براینکه یک بازه زمانی برای تعهد دانشجویان مورد پذیرش در مقطع دکتری از طریق سازمان سنجش اعلام شده است افزود: اگر دانشگاهها و مسئولین خلاف آن را انجام دهند با آنها برخورد قانونی می شود.

وی در پاسخ در خصوص برخورد قانونی وزارت علوم با دانشگاهها و مسئولین متخلف دانشگاهها چگونه است گفت: باید در گذر زمان و طبق بررسی ها میزان تخلف مشخص شود به هرحال تلاش ما براین است که از طریق گفتگو مشکلات را برطرف کنیم و در صورت بروز تخلف تذکر دهیم که چگونه عمل کنند.