اساتید دانشگاه تهران پرتولیدترین محققان کشور در حوزه علوم‌انسانی

اطلاعیه پذیرش دکتری بدون آزمون براساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری در سال تحصیلی ۱۳۹۶-  ۱۳۹۵ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان منتشر شد. متن اطلاعیه به شرح زیر است

پذیرش متقاضیان واجد شرایط در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ تنها براساس آیین نامه شماره ۶۷۲۷۲/۲۱مورخ ۱۸/۴/۹۳ مطابق فراخوانی که متعاقبا اعلام می شود صورت می پذیرد. سامانه ثبت نام بصورت آنلاین از ۳۰/۳/۹۵ فعال می شود.