رئیس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر گفت: ۲۳ رشته در مقطع دکترا و ۳۵ رشته در مقطع کارشناسی ارشد به رشته های دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر افزوده شد.

عبدالرحیم پذیرا روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در مقطع کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی، آموزش زبان انگلیسی، حقوق عمومی، روان شناسی بالینی، روانشاسی عمومی، ریاضی کاربردی، ریاضی محض_ آنالیز، زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریا و زیست فناوری دریااز جمله رشته های اضافه شده در مقطع ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر است.
وی بیان کرد: رشته های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی- مطالعات آب و خاک، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی- هواشناسی ماهواره ای، علوم اقتصادی، علوم سیاسی، علوم اجتماعی- جامعه شناسی، علوم و فناوری نانو- نانو شیمی از دیگر رشته های اضافه شده در مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه است.
پذیرا عنوان کرد: فقه و حقوق خصوصی، فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی ورزشی کاربردی، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، مهندسی شیمی- بیوتکنولوژیی، مهندسی هسته ای – رآکتور، مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه های ماهواره ای، مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک، بیوتکنولوژی کشاورزی، مهندسی کامپیوتری- نرم افزار، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار، مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی، مهندسی محیط زیست- آب و فاضلاب، مهندسی معماری، مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی از دیگر رشته هایی است که به رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر افزوده شده است.
رئیس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر افزود: مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش، مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست گرایش آلودگی های محیط، مهندسی منابع طبیعی- محیط گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی نیز جزو رشته های افزوده شده به مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه است.
وی در ارتباط با رشته های دکترا نیز گفت: رشته های آموزش زبان انگلیسی، برنامه ریزی درسی، تکثیر و پرورش آبزیان، جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی، حسابداری، حقوق خصوصی، حقوق بین الملل عمومی، حقوق کیفری و جرم شناسی، روانشناسی عمومی، ریاضی – آنالیز، زبان شناسی- همگانی نیز از جمله رشته هایی هستند که به رشته های مقطع دکترا دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر اضافه شده است.
پذیرا ادامه داد: زیست شناسی- سلولی و مولکولی، شیمی گرایش شیمی آلی، فلسفه تعلیم و تربیت، محیط زیست- آلودگی محیط زیست، معماری، مهندسی هسته ای- مهندسی پرتو پزشکی، مهندسی برق- قدرت، مهندسی عمران- سازه، مهندسی محیط زیست، مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی، مهندسی هسته ای – انرژی هسته ای نیز دیگر رشته های تصویب شده برای مقطع دکترا دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر است.
وی یادآور شد: شمار رشته های مقطع دکترا دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر پیش از این یک رشته بود که با افزوده شدن ۲۳ رشته جدید به ۲۴رشته افزایش یافت.
پذیرا گفت: رشته های مقطع کارشناسی ارشد نیز ۱۷ رشته بود که با اضافه شدن ۳۵ رشته جدید به ۵۲ رشته افزایش یافت.