استخدام رشته های تاریخ جامعه شناسی سیاسی علوم سیاسی و کتابداری

معاون فرهنگی دانشگاه تهران گفت: برای نخستین بار جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان سراسر کشور به همت دانشگاه تهران برگزار می شود.

جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان سراسر کشور برگزار می شودمجید سرسنگی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: فراخوان این جشنواره به زودی اعلام می شود و برای نخستین بار آثار دانشجویان در حوزه مسائل فرهنگی دانشجویان به صورت تالیف و ترجمه است.

وی افزود: تالیف و ترجمه دانشجویان در سه بخش کتابهای دینی، اخلاقی و تربیتی، کتابهای اجتماعی و سیاسی و کتاب های هنری و ادبی است.

سرسنگی گفت: طی چند روز آینده همه دانشجویان دانشگاههای مختلف می توانند در این جشنواره شرکت کنند، البته در فراخوانی که اعلام می شود جزئیات و نحوه ارسال آثار و تاریخ برگزاری کاملاً تشریح می شود