كميته انضباطي دانشگاه تهران پرونده اي درخصوص فعاليت هاي سياسي ندارد

معاون آموزشی دانشگاه تهران برنامه‌های این دانشگاه در ایام تابستان را تشریح کرد.

دکتر حسین حسینی در گفت و‌ گو ‌ ‌با خبرنگار دانشگاهی کنکوری ارشد دکترا به نقل از ایسنا، با تاکید بر اینکه دانشگاه تهران برنامه ای برای ارائه ترم تابستانی ندارد، افزود:هرچند ترم تابستانه در دانشگاه تهران ارائه نمی‌شود اما آزمایشگاه‌ها و دپارتمان‌های این دانشگاه در سراسر تابستان به فعالیت خود ادامه می دهند.

وی افزود:از طرف دیگر بخش قابل توجهی از پایان نامه‌های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در شهریورماه دفاع می شوند،بنابراین فعالیت های پژوهشی مربوط به تحصیلات تکمیلی در ایام تابستان انجام می شود.

معاون آموزشی دانشگاه تهران در پایان درمورد نحوه فعالیت کتابخانه این دانشگاه در ایام تابستان نیز توضیح داد:کتابخانه دانشگاه تهران در ایام تابستان در دسترس دانشجویان قرار دارد و به عبارت دیگر تعطیل نخواهد شد.