وزارت علوم مجوز تأسیس رشته کارشناسی ارشد «عرفان اسلامی» را در دانشگاه مذاهب اسلامی صادر کرد.

به گزارش کنکوری ارشد به نقل از خبرگزاری مهر، دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز پذیرش دانشجو در رشته «عرفان اسلامی» را در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه مذاهب اسلامی صادر کرد.

دانشگاه مذاهب اسلامی هرچند پیش‌ از این در قالب واحدهای درسی و در کنار فلسفه اسلامی به عرفان اسلامی نیز می‌پرداخت و در مقطع کارشناسی رشته فلسفه و عرفان اسلامی را پایه‌گذاری کرده بود اما جای خالی مطالعات در زمینه عرفان اسلامی همچنان خالی بود.

لذا پس از طی مراحل علمی و روند قانونی، موفق به اخذ مجوز رشته عرفان اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد از دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.