شهریه داشگاههای غیرانتفاعی افزایش می یابد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کاربری در صفحه مشکلات مردم نوشته است:” شهریه تمام دانشگاههای آزاد اعلام شده اما خبری از دانشگاههای غیرانتفاعی نیست این یعنی افزایش شهریه نیست؟”

در این زمینه علی آهون‌منش رییس اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات غیر انتفاعی پاسخ داد:تعیین شهریه‌ دانشگاه‌ها و موسسات غیر انتفاعی به هیات امنا هر دانشگاه یا موسسه تفویض اختیار شده است، که می‌تواند میزان شهریه را افزایش ندهد یا تا سقف ۲۵ درصد افزایش دهد.
او افزود: بر این اساس شهریه‌ ثابت و متغیر دانشجویان جدید‌ الورود برای سال تحصیلی جدید به طور میانگین هر کدام ۱۵ درصد و شهریه متغیر دانشجویان قدیمی به طور میانگین ۱۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش خواهد داشت.