حوزه اعتباری و بانکداری شرکتی
ردیف عنوان واحد متقاضی نوع طرح
۱ بررسی مشکلات وصول مطالبات در ۲۰۰ شعبه بزرگ اعتباری و پیشنهاد راهکارهای مناسب جهت کاهش مطالبات غیرجاری شعب موصوف وصول مطالبات و اجراء برون سپاری ملی
۲ اثربخشی پرداخت تسهیلات به صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته از محل اعتبار صندوق توسعه ملی به منظور توسعه بخش کشاورزی مشتریان اعتباری برون سپاری ملی
۳ مطالعه و بررسی روش‌های بهبود تعامل مشترک بانک و مشتری در حوزه نظارت بر طرحها از طریق مقایسه تطبیقی نظارت بر طرحها و عملیات اعتباری برون سپاری ملی
۴ مکان‌یابی احداث پایانه‌های صادراتی محصولات کشاورزی اعتبارات و هدایت سرمایه گذاری برون سپاری ملی
۵ مطالعه و تدوین شاخص‌ها و معیارهای اخلاقی لازم در بانکداری اسلامی کارگروه بانکداری اسلامی برون سپاری ملی
۶ عقود جدید و تأثیر آن بر روند تجهیز منابع و وصول مطالبات در بانک کشاورزی کارگروه بانکداری اسلامی برون سپاری ملی
۷ تأثیر کاربرد کارتهای اعتباری مرابحه، در تسهیل روند اعطای تسهیلات کارگروه بانکداری اسلامی برون سپاری ملی
۸ امکان‌سنجی توثیق درآمدهای آتی و دارایی‌های نامشهود شرکت براساس منابع فقهی و حقوقی کشور و براساس تجربه سایر کشورها اعتبارات و هدایت سرمایه گذاری برون سپاری ملی
۹ تهیه طرح عملیاتی برای تأمین مالی زنجیره‌های تولید بخش کشاورزی با استفاده از روش‌های نوین(مطالعه تطبیقی با بانکهای دنیا) اعتبارات و هدایت سرمایه گذاری برون سپاری ملی
۱۰ بررسی میزان تطابق قراردادها، دستورالعملها و آیین‌نامه‌های مرتبط با اعطای تسهیلات با قوانین و مقررات عملیات بانکداری بدون ربا در بانک کشاورزی کارگروه بانکداری اسلامی برون سپاری ملی
۱۱ مطالعه و تدوین شاخص‌ها و معیارهای اخلاقی در بانکداری اسلامی و ارزیابی عملکرد شعب با این شاخصها کارگروه بانکداری اسلامی برون سپاری ملی
۱۲ ارزیابی سطح آگاهی و اطلاعات همکاران از بانکداری اسلامی کارگروه بانکداری اسلامی برون سپاری ملی
۱۳ بررسی رفتار مشتریان بانک در بازپرداخت تسهیلات پراختی و ارائه راهکارهای مناسب اداره کل وصول مطالبات و اجرا برون سپاری ملی
۱۴ بررسی روشهای بهبود تعامل بانک و مشتری پس از اتمام دوره مشارکت در حوزه نظارت بر طرحها (تهران و البرز) اداره کل نظارت بر طرح‌ها و عملیات اعتباری برون سپاری ملی

جهت اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید

https://research.bki.ir/