حوزه اعتباری و بانکداری شرکتی
ردیفعنوانواحد متقاضینوع طرح
۱بررسی مشکلات وصول مطالبات در ۲۰۰ شعبه بزرگ اعتباری و پیشنهاد راهکارهای مناسب جهت کاهش مطالبات غیرجاری شعب موصوفوصول مطالبات و اجراءبرون سپاری ملی
۲اثربخشی پرداخت تسهیلات به صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته از محل اعتبار صندوق توسعه ملی به منظور توسعه بخش کشاورزیمشتریان اعتباریبرون سپاری ملی
۳مطالعه و بررسی روش‌های بهبود تعامل مشترک بانک و مشتری در حوزه نظارت بر طرحها از طریق مقایسه تطبیقینظارت بر طرحها و عملیات اعتباریبرون سپاری ملی
۴مکان‌یابی احداث پایانه‌های صادراتی محصولات کشاورزیاعتبارات و هدایت سرمایه گذاریبرون سپاری ملی
۵مطالعه و تدوین شاخص‌ها و معیارهای اخلاقی لازم در بانکداری اسلامیکارگروه بانکداری اسلامیبرون سپاری ملی
۶عقود جدید و تأثیر آن بر روند تجهیز منابع و وصول مطالبات در بانک کشاورزیکارگروه بانکداری اسلامیبرون سپاری ملی
۷تأثیر کاربرد کارتهای اعتباری مرابحه، در تسهیل روند اعطای تسهیلاتکارگروه بانکداری اسلامیبرون سپاری ملی
۸امکان‌سنجی توثیق درآمدهای آتی و دارایی‌های نامشهود شرکت براساس منابع فقهی و حقوقی کشور و براساس تجربه سایر کشورهااعتبارات و هدایت سرمایه گذاریبرون سپاری ملی
۹تهیه طرح عملیاتی برای تأمین مالی زنجیره‌های تولید بخش کشاورزی با استفاده از روش‌های نوین(مطالعه تطبیقی با بانکهای دنیا)اعتبارات و هدایت سرمایه گذاریبرون سپاری ملی
۱۰بررسی میزان تطابق قراردادها، دستورالعملها و آیین‌نامه‌های مرتبط با اعطای تسهیلات با قوانین و مقررات عملیات بانکداری بدون ربا در بانک کشاورزیکارگروه بانکداری اسلامیبرون سپاری ملی
۱۱مطالعه و تدوین شاخص‌ها و معیارهای اخلاقی در بانکداری اسلامی و ارزیابی عملکرد شعب با این شاخصهاکارگروه بانکداری اسلامیبرون سپاری ملی
۱۲ارزیابی سطح آگاهی و اطلاعات همکاران از بانکداری اسلامیکارگروه بانکداری اسلامیبرون سپاری ملی
۱۳بررسی رفتار مشتریان بانک در بازپرداخت تسهیلات پراختی و ارائه راهکارهای مناسباداره کل وصول مطالبات و اجرابرون سپاری ملی
۱۴بررسی روشهای بهبود تعامل بانک و مشتری پس از اتمام دوره مشارکت در حوزه نظارت بر طرحها (تهران و البرز)اداره کل نظارت بر طرح‌ها و عملیات اعتباریبرون سپاری ملی

جهت اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید

https://research.bki.ir/