شرایط پذیرش محقق جهت انجام پروژه جایگزین خدمت:

۱- محقق می بایست عضو بنیاد ملی نخبگان باشد.

۲- فقط متقاضیان جایگزین خدمت پذیرش خواهند شد لذا از ارسال رزومه متقاضیان کسری خدمت خودداری شود.

۳-  محقق گرامی از مراجعه بدون هماهنگی قبلی جدا خودداری نمایید در غیر این صورت به اشخاصی که بدون هماهنگی قبلی مراجعه نمایند پاسخی ارائه نخواهد شد.

 

محقق گرامی لطفاً در صورت داشتن شرایط بالا، نسبت به تکمیل و ارسال فرم رزومه به آدرس پست الکترونیکی tarh.barnameh@hibank24.com  اقدام نموده و منتظر پاسخ نتیجه بررسی بمانید. با تشکر
شماره تلفن کارشناس پروژه های تحقیقاتی بانک حکمت ایرانیان : ۸۹۵۷۱۷۵۵