المپیاد قهرمانی دانشجویان پسر دانشگاه‌های علوم پزشکی ۲۱ تا ۲۸ مرداد در اصفهان برگزار می‌شود.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری کنکوری ارشد دکترا به نقل از دانشجو، المپیاد قهرمانی دانشجویان پسر دانشگاه‌های علوم پزشکی با شرکت ۲۰۰۰ دانشجو در ۱۲ رشته ورزشی ۲۱ تا ۲۸ مرداد ماه جاری در اصفهان برگزار خواهد شد و کارهای مقدماتی این المپیاد انجام شده بطوریکه ورزش مقدماتی والیبال و فوتبال اوایل مرداد در شهرکرد و تنیس روی میز نیز نیمه مرداد ماه برگزار خواهد شد.

بر اساس تقویم ورزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، المپیاد ورزش همگانی دانشجویان دختر، دی ماه و مسابقات فوتسال قهرمانی دانشجویان پسر نیز اسفندماه جاری برگزار خواهد شد.