در جلسه ۱۲۰ شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اعمال برخی تغییرات جزیی کلیات برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان آلمانی به تصویب رسید.

به گزارش کنکوری ارشد؛ جلسه ۱۲۰ شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست غلامعلی حداد عادل برگزار شد.

در این جلسه که بحث و بررسی پیرامون رشته مترجمی زبان آلمانی در مقطع کارشناسی ارشد اختصاص داشت، سرفصل‌های این رشته که بر اساس نیازسنجی و گرایش‌های مختلف اساتید تنظیم و تدوین شده، ارائه شد.

در این گزارش با اشاره به گنجانیده شدن مباحث اعتقادی و توجه به پرورش مترجمان توانمند و معتقد به مبانی نظری اسلام، انتقال ارزش‌های انقلاب و دفاع مقدس به مخاطب آلمانی زبان، مطالعه تطبیقی میان ادبیات معاصر ایران و آلمان و شناخت مکاتب فلسفی معاصر در آلمان از اهم اهداف این سرفصل درسی بر شمرده شده است.

در بخش دیگری از این سرفصل‌ها با توجه به گسترش روابط تجاری میان کشورمان و برخی کشورهای آلمانی زبان رفع نیاز از تعاملات تجاری در زمینه زبان آلمانی نیز از سایر اهداف تدوین این سرفصل برشمرده شده‌اند.

پس از ارائه این سرفصل‌ها، اعضا به بیان نظرات خود پرداختند که اهم آن به شرح ذیل است: لزوم ترجمه دو سویه و اجتناب از ترجمه یک طرفه از زبان آلمانی به فارسی گنجانیدن، واحدهای ادبیات فلسفی آلمان در این برنامه، دقت بیشتر در تدریس برخی از مکاتب فلسفی با توجه به محتویات این مکاتب و انعکاس تأثیرپذیری مکاتب ادبی آلمانی از ادبیات فارسی.

براساس این گزارش، پس از بحث و بررسی اعضاء، با اعمال برخی تغییرات جزیی کلیات این برنامه درسی به تصویب رسید