رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: اجرای تغییرات آزمون دستیاری امسال باعث ارتقای پذیرش و به نفع داوطلبان است.

به گزارش خبرگزاری کنکوری ارشد دکترا، محمدحسین پورکاظمی درباره آزمون دستیاری سال جاری با اعلام این مطلب افزود: در آزمون دستیاری امسال طوری برنامه ریزی شده که ضمن توجه به علائق و سطح دانش افراد پذیرفته شده، هر داوطلب بتواند از بهترین شرایط برای انتخاب رشته مورد نظر خود بهره مند شوند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: همانطور که از سال قبل اعلام شد نمره کل سازی تغییر کرده است و این تغییرات در دفترچه ثبت نام آمده است.

وی گفت: نمره کل سازی جدید باعث ارتقاء و دقت سنجش می شود. مشخص کردن دروس مختلف و تراز کردن نمرات و تاثیر مثبت سوابق تحصیلی یعنی معدل دوره پزشکی و نمره آزمون پیش کارورزی در این آزمون باعث ارتقای پذیرش می شود.

پورکاظمی گفت: در آزمون دستیاری امسال از حدود ۱۳ هزار نفر شرکت کننده ۶ هزار و ۹۰۰ نفر دارای حد نصاب و مجاز به انتخاب رشته شدند و تاکنون کارنامه اولیه به داوطلبان ارائه شده که در آن تنها نمره خام آزمون قید شده، که حداکثر نمره ۶۰۰ و حد نصاب قبولی ۱۵۰ بود و در ضمن نمره خام پنج درس به آنها اعلام شد. این پنج درس بر اساس جدولی است که قبلا در دفتر چه ثبت نام اعلام شده است.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی اظهار داشت: براساس مصوبات، نمرات ۵ گروه درسی را که به صورت خام در کارنامه اولیه اعلام کرده بودیم تراز شده است. تراز کردن نمرات دروس باعث هماهنگی دروس از لحاظ سختی و سادگی می شود.

وی افزود: هدف از این کار ان است که اثر سختی و سهولت سوالات طراحی شده، در نمره نهایی داوطلبین به حد اقل برسد. تراز نمرات موضوع علمی است که در تمام آزمونهای وزارت بهداشت و وزارت علوم از سالها پیش انجام می شود.

پورکاظمی اضافه کرد: مسئله مهم دیگر آنست که اهمیت پنج گروه درسی در رشته های مختلف دستیاری متفاوت است. این تفاوتها به صورت ضریب با نظر متخصصین در رشته های دستیاری مشخص و در دفترچه راهنمای ثبت نام آمده است.

وی گفت: کلیه رشته های دستیاری در پنج گروه قرار گرفته لذا هر داوطلب در هر زیر گروه یک نمره کل خواهد داشت. این نمرات برای ۵ زیرگروه محاسبه و ۵ رتبه در این زیرگروهها به افراد داده می شود. این اطلاعات در کارنامه شماره دو که برای انتخاب رشته در اختیار داوطلبان قرار می گیرد آورده شده است.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی تاثیر مثبت معدل دوره پزشکی عمومی و نمره آزمون پیش کارورزی را از دیگر ویژگی های مثبت آزمون دستیاری سال جاری ذکر کرد و گفت: هدف این است که پزشکانی خوب درس خوانده اند وارد دوره دستیاری شوند.

وی یادآور شد: بر اساس مصوبات مقرر است نمره کل هر داوطلب با احتساب، ۵ درصد معدل کل دوره پزشکی عمومی (بدون نمرات دوره کارورزی) و ۱۰ درصد نمره آزمون پیش کارورزی محاسبه شود و اگر این سوابق تحصیلی باعث کاهش نمره کل شود این سوابق لحاظ نمی شود.

پورکاظمی اظهار داشت: به بیان دیگر در صورتی سوابق تحصیلی در نمره کل اعمال می شود که بتواند نمره داوطلب را بالا ببرد و چنانچه اثر منفی در نمره او داشته باشد اعمال نخواهد شد.

وی با بیان اینکه این مساله از سال پیش اعلام شده است و قاعدتا داوطلبان از طرق مختلف از این قضیه آگاه شده اند، گفت: قطعا این تغییرات باعث ارتقائ پذیرش دستیاران خواهد شد و با انعطافی که در این قانون وجود دارد همه افراد متناسب با شرایط خود از آن منتفع خواهند شد.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی اظهار داشت: در نیمه اول تیرماه کارنامه دوم و دفترچه انتخاب رشته اعلام خواهد شد و در دفترچه ۳۳۸۰ نفر ظرفیت اعلام شده است.