وزیر بهداشت گفت: تربیت دانشجو در رشته هایی که بیکاری در آن زیاد شده در بخش دولتی و غیر دولتی محدود می شود چرا که ما به عنوان وزارت بهداشت وارث مشکلات استخدام فارغ التحصیلان هستیم.
به گزارش خبرنگار کنکوری ارشد دکترا، دکتر سیدحسن هاشمی شب گذشته در گردهمایی استعدادهای درخشان دانشگاه های علوم پزشکی در محل سالن رازی افزود: بهداشت یار بیکار و مامای بیکار بسیار زیاد داریم و این هم نتیجه تربیت افسار گسیخته و نامتجانس است. مامایی کلاس ۱۰۰ نفره داشته اما یک بچه هم نگرفته اند.

وی تاکید کرد: تربیت مامایی و رشته هایی که بیکاری در آن زیاد شده در بخش دولتی و غیر دولتی محدود می شود. ما به عنوان وزارت بهداشت وارث این مشکلات هستیم. این مشکلات در وزارت علوم مضاعف است و این تعداد لیسانس و فوق لیسانس بیکار نتیجه این فرآیند است.

وزیر بهداشت درباره مشکلات استخدام دانشجویان بهداشت گفت: در مورد اینکه به جای بهداشت یار، ماما و پرستار استخدام می کنند نکته جدیدی است که حتما پیگیری می شود اما اتفاقی که در نظام سلامت افتاده این است که علاوه بر بهورز به ازای هر سه هزار نفر یک مراقب سلامت پیش بینی شده است.

وی افزود: این مراقب سلامت وظیفه تکمیل پرونده سلامت افراد را دارد مانند فشار خون، قند، افزایش وزن و سایر موارد. این مراقب می تواند از تمام رشته ها باشد . تاکنون یک نفر هم استخدام نشده چون دانشگاه ها اجازه استخدام ندارند. با شرکت قرارداد می بندند و شرکت ها این افراد را به کار می گیرند.

هاشمی با بیان خاطراتی از دوران دانشجویی خود در پزشکی گفت: من در مشهد دانشجوی پزشکی بودم و به دلیل نزدیکی خانه و مدرسه ام برای نماز به مسجد نزدیک خانه می رفتم. روحانی آن مسجد آیت الله خامنه ای بودند. در آن زمان محیط دانشگاه دست چپی ها بود، توده ای ها، پیکاری ها، فدائیان خلق و غیره . البته خدا رو شکر شما دانشجویان هیچ کدام را ندیده اید.

وی افزود: آن روز در مسجد از ایشان خواستم که من را راهنمایی کنند، ایشان سه کتاب به من معرفی کردند و همچنین یکی از شاگردان شان را به من معرفی کردند که بعدها شهید شدند. ایشان به من گفتند برو خداشناسی یاد بگیر.

وزیر بهداشت ادامه داد: آن سه کتاب، یکی ذره بی انتها اثر مهندس بازرگان، یک کتاب از گل زاده غفوری و یکی دیگر هم یادم نیست. آن زمان ناراحت شدم پیش خود گفتم دیگر خدا را می شناسم، من در خانواده ای متدین بزرگ شدم. شهید کامیاب به من گفتند که در زندگی اتفاقاتی رخ می دهد و گره هایی پیش می آید که متوجه می شوید خدا را باید بشناسید.

وی خطاب به دانشجویان استعداد درخشان گفت: ایران در منقطه استثنایی قرار دارد و مطمئن باشید که دنیا به ایران احتیاج دارد. این موهبت الهی را از دست ندهید و سعی کنید همواره منشاء خیر و عضو مفیدی باشید.

هاشمی افزود: بخشی از این دیونی که بر گردن شماست را با خدمت جبران کنید. من در لباس پزشکی برایم هیچ یک از بیمارانم با هم فرقی ندارند. نه دین و آیین، نه گرایش سیاسی و نه ملیت.