استخدام رشته های تاریخ جامعه شناسی سیاسی علوم سیاسی و کتابداری

موسسه مطالعات تاریخ معاصر به منظور تکمیل کادر پژوهشی خود در رشته های تاریخ ، جامعه شناسی سیاسی ، علوم سیاسی و کتابداری از میان دارندگان مدرک فوق لیسانس و دکتری جذب می نماید.

لذا علاقمندان می توانند رزمه های موسسه مطالعات تاریخ معاصرخود را به ایمیل زیر حداکثر تا تاریخ ۹۵/۴/۱۵ ارسال نمایند
آدرس ایمیل: jabz@iichs.ir