معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: مطالعاتی در زمینه توسعه رشته ها و مقاطع علوم پزشکی در معاونت آموزشی انجام شده و در مجموع حدود ۳۰۰ رشته – مقطع در حوزه های مختلف خصوصا علوم بین رشته ای، از این دو مطالعه استخراج شده است.
به گزارش ایسنا، دکتر باقر لاریجانی در نشستی با حضور مسئولین کلان مناطق آمایشی و معاونین آموزشی دانشگاه‌ها ضمن بیان این مطلب و با اشاره به آغاز گفتمان جدید در حوزه آموزش پزشکی افزود : این گفتمان از سال گذشته در حوزه آموزش علوم پزشکی شروع شده و خوشبختانه امروز با همت تمامی همکاران در ستاد وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی شاهد حرکت های مثبتی در راستای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی کشور هستیم.

وی همچنین در خصوص سند آمایش سرزمینی در آموزش عالی سلامت به عنوان نقطه عطفی در حوزه آموزش علوم پزشکی نیز تصریح کرد: تصویب این سند در شورای انقلاب فرهنگی همزمان با تدوین بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی بود و مدل اجرایی این بسته ها، باتوجه به بستر مناسبی که آمایش سرزمینی برای بهره برداری از ظرفیت های بومی مناطق مختلف کشور فراهم می آورد، در غالب مناطق آمایشی کشور طراحی شد.
معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار کرد: باتوجه به این مطالعات همچنین محورهای یازده گانه بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، حدود ۵۰ مأموریت ویژه و تعدادی ماموریت مشترک بر مبنای ظرفیت های بومی و توانمندی های موجود در کلان مناطق آمایشی کشور طی تفاهم نامه هایی به این مناطق واسپاری شد.
دکتر لاریجانی گفت: چند ماه از واسپاری ماموریت های آموزشی به مناطق آمایشی کشور می گذرد و علی رقم این زمان کم، شاهد حرکت های چشمگیری در مناطق و همچنین دانشگاههای علوم پزشکی کشور در راستای اجرای این ماموریت ها هستیم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم پایش وضعیت تحقق مأموریت های ویژه واسپاری شده به مناطق و دانشگاههای علوم پزشکی کشور گفت: با وجود تلاش هایی که در سطح ستاد برای پایش روند اجرای این ماموریت ها صورت می گیرد لازم است تا مسئولین مناطق آمایشی کشور از وضعیت پیشرفت تمامی ماموریت های واسپاری شده در سایر مناطق اطلاع یافته و همچنین در راستای اجرای ماموریت های مشترک نیز از تجربیات موفق یکدیگر بهره برداری کنند.
وی در ادامه اضافه کرد: در همین راستا برنامه ریزی شده تا بعد از ماه مبارک رمضان طی نشستی دو روزه با حضور معاونان آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و مسئولان پیگیری مأموریت های ویژه در هر کلان منطقه، وضعیت پیشرفت مأموریت های ویژه بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در سطح مناطق بررسی شود.
معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: بی شک خوداظهاری یکی از روش هایی است که کمک می کند مجریان ماموریت ها بهتر به نقاط قوت و چالش های مسیر طی شده پی برده و راهکارهاری عملیاتی برای بهبود روند اجرا طراحی کنند.
دکتر لاریجانی با بیان اینکه موضوع برگزاری این نشست به کلان مناطق آمایشی و دانشگاههای علوم پزشکی کشور اطلاع رسانی شده، گفت: باتوجه به تقسیم وظایفی که در بین دانشگاه‌های مستقر در مناطق صورت گرفته است، طی مکاتبه ای از مسئولین کلان مناطق خواسته شده تا مسئولان پیگیری مأموریت های ویژه واسپاری شده خود را معرفی نموده و گزارش اقدامات انجام شده را نیز جهت ارائه در نشست آماده کنند.
معاون آموزشی وزارت بهداشت از نحوه برگزاری این نشست دو روزه سخن گفت و اظهار داشت: این برنامه طوری برنامه ریزی شده تا افراد بتوانند در زمینه های مشترک به گفت و گو پرداخته و مسئولین مناطق با مشارکت یکدیگر و همچنین همراهی مدیران حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت به راهکارهایی برای بهبود روند اجرای این ماموریت ها برسند.
دکتر لاریجانی گفت: هدف از واسپاری ماموریت های ویژه توسعه هر ماموریت در سطح ملی با مرکزیت منطقه آمایشی مسئول است و بر همین اساس ارزیابی اجرای این ماموریت ها با رویکرد ملی انجام می شود.

وی تاکید کرد: جایگاه ایران در تولید دانش در حیطه هر مأموریت ویژه و وضعیت فعلی کشور در زمینه تربیت منابع انسانی در حیطه مأموریت ویژه از جمله مواردی است که در ارزیابی حرکت مناطق آمایشی مورد توجه قرار می گیرد.
به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت دکتر لاریجانی در پایان خاطر نشان کرد: اعضای هیأت علمی، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی که در روند تحقق مأموریت ویژه به همکاری فراخوانده شده اند، اقدامات برای تحقق مأموریت ویژه در سطح منطقه آمایشی، همچنین سطح ملی و خروجی های قابل ارائه در راستای مأموریت ویژه از دیگر مواردی است که در این نشست گزارش خواهد شد