کاهش نیاز دانشگاه خوارزمی به بورسیه دانشجویان

فهرست کامل اسامی پذیرفته شدگان دکتری تخصصی پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی به ترتیب زیر اعلام می‌شود:

لیست پذیرفته شدگان

بنا به اعلامیه جدید سازمان سنجش آموزش کشور، مهلت اخذ تعهد از پذیرفته شدگان مقطع دکترای تخصصی پردیس بین الملل خوارزمی، تا تاریخ ۹۵/۵/۹ تمدید شد.

قابل ذکر است که تمامی کلاسهای دکتری در محل پردیس دانشگاه خوارزمی در تهران برگزار می شود. آدرس دقیق پردیس