اعلام زمان برگزاری و مواد امتحانی آزمون دکتری ۹۵ دانشگاه خوارزمی

به اطلاع کلیه متقاضیان ثبت نام کارشناسی ارشد – پردیس بین‌الملل دانشگاه خوارزمی می‌رساند، طبق مصوبه هیأت امنای دانشگاه شهریه این مقطع در سال تحصیلی آینده کاهش چشمگیری (حدود ۲۵ درصد) داشته است. شهریه‌های مصوب به ترتیب جدول زیر هستند:

شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پردیس بین الملل ورودی ۹۶-۹۵

شهریه هر واحد دروس پیش نیاز دو سوم شهریه دروس نظری است.