وام‌ به دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه آزاد

معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: میزان وام دکتری تا یکی دو ماه آینده افزایش می یابد.
میزان وام دکتری افزایش می‌یابداحمدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه امسال وام دکتری قطعا افزایش می یابد افزود: شاهد افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی این وام خواهیم بود.

وی درخصوص زمان افزایش این وام گفت: باید میزان دقیق و زمان اجرایی شدن این طرح توسط هیئت امنا تصویب شود، هرچند تا یکی دو ماه آینده این امر محقق می شود.