دانشگاه شهید چمران اهواز به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر برای مربیان متقاضی ادامه تحصیل در دوره‌های دکتری اقدام به برگزاری آزمون زبان عمومی می‌نماید.

شرکت دیگر متقاضیان، از جمله دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری در این آزمون بلامانع است.

الف) شرایط آزمون:

۱ـ این آزمون به منظور ارزیابی زبان انگلیسی داوطلبان برگزار می‌گردد، افرادی که حداقل ۵۰% نمره آزمون را کسب نمایند، قبولی آنها تا ۲ سال در این دانشگاه معتبر خواهد بود.

۲ـ آزمون به صورت چهار گزینه‌ای بوده و نمره منفی ندارد.

۳ـ پاسخنامه‌ها توسط ماشین تصحیح می‌شود و امکان خطا در آن وجود ندارد، از این رو اعتراض به نتایج پذیرفته شده نیست.

۴ـ به قبول شدگان گواهی قبولی اعطاء می‌گردد.

۵ـ بدیهی است در صورت عدم شرکت داوطلبان در آزمون زبان عمومی، مبلغ واریزی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.

۶ـ نتیجه این آزمون فقط برای دانشگاه شهید چمران اهواز اعتبار دارد و این دانشگاه در مورد پذیرش و یا عدم پذیرش نتیجه این آزمون توسط دانشگاه‌های دیگر، وزارتخانه‌ها و یا دیگر مراکز تعهدی ندارد.

ب) مدارک مورد نیاز:

۱ـ یک قطعه عکس و اصل کارت ملی

۲ـ رسید بانکی:

(واریز مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال (پانصد هزار ریال) بابت هزینه ثبت نام به حساب ۲۱۷۷۲۷۲۲۰۴۰۰۵ بانک ملی «سیبا» به نام «رابط تمرکز درآمد حاصل از برگزاری دوره‌های آموزشی خاص دانشگاه شهید چمران اهواز»)، با شناسه پرداخت ۲۲۳۹۴۳۲

ج) نحوه ثبت‌نام و تحویل مدارک:

نحوه ثبت‌نام: حضوری

تاریخ ثبت‌نام: شنبه۲۹/۰۳/۹۵ لغایت دوشنبه ۲۸/۰۴/۹۵

محل ثبت‌نام: دانشگاه شهید چمران اهواز، ساختمان مرکزی، طبقه اول، اتاق ۹۸، گروه آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه

د) تاریخ و محل توزیع کارت و برگزاری آزمون:

تاریخ و محل توزیع کارت: روز چهارشنبه مورخ ۳۰/۰۴/۹۵، گروه آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه

تاریخ و محل آزمون: روز پنجشنبه مورخ ۳۱/۰۴/۹۵، رأس ساعت ۹ صبح، محل آزمون متعاقباً اعلام می‌گردد.

نکته مهم: در صورتی که تعداد متقاضیان به حدنصاب نرسد آزمون در زمان دیگری با اعلام قبلی برگزار خواهد شد.

ـ همراه داشتن کارت شناسایی معتبر در جلسه آزمون الزامی می‌باشد.

SCU_Main_Gate