مشاور عالی ستاد توسعه علوم شناختی معاونت علمی گفت: دوره پسا برجام بهترین فرصت برای تعریف دوره های مشترک با سایر کشورها در رشته علوم اعصاب است و این کار را به زودی عملی می کنیم.
دکتر محمد تقی جغتایی، رئیس انجمن علوم اعصاب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هدف ما تعریف دوره های مشترک بین ایران و کشورهای دیگر است تا منجر به اخذ مدرک در کشور در دوره های دکتری و کارشناسی ارشد در رشته علوم اعصاب شود.

رئیس مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه تا کنون فرصت برای تعریف این رشته در کشور نبوده است، افزود: امیدواریم به زودی این اتفاق در کشور رخ دهد تا شاهد تبادل بیشتر دانشجو و استاد در این زمینه باشیم.

به گفته وی، تاکنون ایران با کشورهای دیگر در راستای پروژه های مشترک تعامل داشته است اما تعریف رشته علوم اعصاب به صورت مشترک با کشور دیگر صورت نگرفته است.

جغتایی با اشاره به ارتباطات گسترده در پسا برجام گفت: با تعریف این رشته ها، بخشی از تحصیل دانشجو در ایران و بخش دیگری در خارج از کشور صورت می گیرد ولی مدرک مشترک ایران و دانشگاه مورد نظر در خارج اعطا خواهد شد.

وی با بیان اینکه در این صورت تبادل دانشمندان ایرانی و دنیا به راحتی انجام می گیرد، گفت: البته در حوزه علوم شناختی این ارتباطات با سایر کشور ها بوده به طوری که دانشجو می تواند به مدت ۶ ماه به کشور دیگری برود.

رئیس انجمن علوم اعصاب افزود: پسا برجام فرصتی را برای کشور ما فراهم آورده که تعداد تبادل دانشجو و استاد بیشتر شود؛ البته این ارتباطات وجود داشته ولی اکنون افزایش می یابد.