دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم با ایجاد ۱۷ رشته جدید در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ارومیه موافقت کرد.

به گزارش کنکوری ارشد دکترا به نقل از خبرگزاری مهر، از طریق سامانه هوشمند ایجاد رشته های جدید دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و پس از بررسی درخواست های ایجاد رشته جدید دانشگاه، ۱۷ مورد از درخواست ها تایید و به مجموع رشته های دانشگاه ارومیه اضافه شد.

جلیل فرخی، مسئول ایجاد رشته های جدید دانشگاه در رابطه با فرایند ایجاد رشته جدید در دانشگاه اظهار داشت: روند ثبت اطلاعات رشته های موجود و همچنین آمار کلی آموزشی دانشگاه (فضاهای آموزشی، رفاهی، ورزشی، هیأت علمی) از سال ۹۳ در پرتال ایجاد رشته های جدید وزارت علوم آغاز و تا اردیبهشت ماه ۹۵ دانشگاه ارومیه مجوز ۱۷ رشته را اخذ کرده و ۱۰ رشته دیگر نیز در مرحله بررسی برای صدور مجوز است.

وی افزود: از رشته های موافقت شده ۶ رشته در مقطع کارشناسی و ۶ رشته در مقطع کارشناسی ارشد و ۲ رشته در مقطع دکتری است که در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ برای اولین بار دانشجو پذیرش شده است.

مسئول ایجاد رشته های جدید دانشگاه افزود: رشته های مهندسی مکانیک دانشکده فنی مهندسی خوی، مهندسی برق دانشکده فنی مهندسی خوی، مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر، مهندسی شیمی – طراحی و مهندسی پتروشیمی مهندسی متالوژی و مواد و نقاشی در مقطع کارشناسی راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: رشته های مهندسی عمران، مهندسی محیط زیست، حسابداری مدیریت، بیوشیمی بالینی(دامپزشکی)، مهندسی کشاورزی- علوم و تکنولوژی بذر، مهندسی کشاورزی – کشاورزی اکولوژیک و مهندسی منابع طبیعی-آسیب شناسی جنگل نیز در مقطع کارشناسی ارشد ایجاد می شود.

فرخی افزود: رشته های مهندسی مکانیک – ساخت تولید و علوم و مهندسی آبخیزداری نیز در مقطع دکتری ایجاد می شود.

مسئول ایجاد رشته های جدید دانشگاه ارومیه ادامه داد: همچنین شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته های توسعه و برنامه ریزی، زبان و ادبیات انگلیسی و دوره روزانه روانشناسی عمومی در مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ موافقت قطعی کرده است.